Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Ymateb Covid-19: Swyddi gwag

Rydym yn chwilio am staff gofal i helpu gyda'r ymateb i'r Coronafirws.

Gweld manylion swyddi gwag Recriwtio Gofal 

Ymunwch â'r rheng flaen rithwir fel rhan o Wasanaeth Olrhain Cysylltiadau Gogledd Cymru

Hoffech chi ymuno â’r rheng flaen rithwir a chwarae eich rhan i drechu pandemig COVID-19. Mae Cyngor Sir y Fflint, cyflogwr arweiniol Gwasanaeth Olrhain Cysylltiadau newydd y gogledd, yn recriwtio timau olrhain a fydd wedi’u halinio i bob un o chwe chyngor gogledd Cymru. Mwy gwybodaeth.

citizens-advice-denbighshire-logo

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn gweithio mewn partneriaeth â Cyngor ar Bopeth Sir Ddinbych.

Cymorth gan Cyngor ar Bopeth

Mae Cyngor ar bopeth yn darparu gwasanaeth arferol ar draws yr holl faterion ac ymholiadaudros y ffôn:

  • Dinbych 01745 814336
  • Rhuthun 01824 703483
  • Y Rhyl 01745 334568
  • Advicelink 03444 772 020
  • Text relay 03444 111 445

Neu gallwch anfon e-bost gyda'ch enw a'ch rhif ffôn i ffonio yn ôl:

 

Budd-daliadau, grantiau a chyngor

Gwybodaeth am y budd-daliadau a’r grantiau y gallech fod â hawl i’w cael yn ogystal â chyngor i'ch helpu i ddod o hyd i ffordd ymlaen

Ewch yn syth i...

 

Budd-dâl Tai Sut i wneud cais am help gyda rhent.

 

Y cynllun gostyngiad mewn treth cyngor Efallai y bydd gennych yr hawl i ostyngiad ar eich treth cyngor, yn ddibynnol ar eich incwm.

 

Cyngor ar fudd-daliadau ac arian Gwybodaeth ar eich hawl i fudd-daliadau’r wladwriaeth a chredydau treth.

.

 

Budd-daliadau a grantiau addysg Prydau ysgol am ddim a thocynnau bws.

 

Argyfyngau a byw yn annibynnol Gwybodaeth am arian i gefnogi pobl i fyw yn annibynnol yn y gymuned, neu ar gyfer argyfyngau.

 

Credyd CynhwysolMae Credyd Cynhwysol yn fudd-dal sy’n cefnogi pobl o oedran gwaith sydd naill ai ar incwm isel neu’n ddi-waith.

.

 

Addasu neu wella eiddo Gwybodaeth ar yr help sydd ar gael i newid neu wella eich cartref, neu sicrhau eich bod yn defnyddio ynni yn fwy effeithiol.

 

Hysbysu am Newid Cyfeiriad Cliciwch yma i roi gwybod i ni eich bod chi'n symud tŷ.

 

Rhoi gwybod am dwyll budd-daliadau Rhoi gwybod am dwyll budd-daliadau ar-lein.

.

Mwy...

Apelio budd-daliadau Arian a grantiau cymunedolBrexit – sut y mae'n effeithio arnoch chi (citizensadvice.org.uk)Brexit – sut y mae'n effeithio arnoch chi (gov.uk)Aros yn y DU ar ôl Brexit (citizensadvice.org.uk)Cist Gymunedol Grantiau celf a diwylliant Bwrsariaeth Cyflogaeth Person Ifanc