Cyngor ar fudd-daliadau ac arian

Mae oddeutu £35m o fudd-daliadau’r wladwriaeth yn mynd heb eu hawlio’n Sir Ddinbych bob blwyddyn. Sicrhewch eich bod yn cael yr hyn y mae gennych yr hawl iddo.

Ewch yn syth i...

 

Budd-daliadau plant a theuluoedd Budd-daliadau plant, credydau treth plant, absenoldeb mamolaeth, tadolaeth a mabwysiadu.

 

Anabledd a salwch Dewch i wybod mwy am y budd-daliadau sydd ar gael i bobl gydag anabledd neu salwch.

 

Cyflogaeth a diweithdra Cyngor ar y budd-daliadau y gallwch eu hawlio, pa un ai a ydych yn gweithio neu’n ddi-waith.

.

 

Ymddeoliad a phensiynau Gwybodaeth am yr incwm sydd ar gael wedi ichi ymddeol.

 

Marwolaeth a phrofedigaeth Mae arian ar gael i helpu gyda chyllid pan fydd rhywun yn marw.

 

Gwneud apêl Cyngor annibynnol ar y camau i’w dilyn os ydych yn anghytuno gyda phenderfyniad a wnaed yn erbyn cais.

.

Mwy...

Money Made Clear Wales