Ymddeoliad a phensiynau

Pensiwn y Wladwriaeth

Wedi ichi ymddeol gall pensiwn y wladwriaeth roi incwm rheoliad ichi am weddill eich oes. Seilir y swm y byddwch yn ei dderbyn ar eich cyfraniadau Yswiriant Gwladol.
Gwybod mwy am Bensiwn y Wladwriaeth 

Credyd Pensiwn

Gall Credyd Pensiwn alluogi pensiynwyr i gael ychwanegiad i’w hincwm wythnosol hyd at lefel isafswm wedi ei warantu. Mae dau ran i gredyd pensiwn: credyd gwarant a chredyd cynilion.
Gwybod mwy am Gredyd Pensiwn 

Pensiynau Galwedigaethol a phensiynau cwmni

Mae nifer o wahanol fathau o bensiynau cwmni ar gael (a elwir hefyd yn bensiynau galwedigaethol); maent yn amrywio o gwmni i gwmni. Fe ariennir y pensiynau hyn fel arfer gan gyfraniadau gan y cyflogwr a’r gweithiwr cyflogedig.
Gwybod mwy am bensiynau cwmni