Rhoi gwybod am dwyll budd-daliadau

Tra bod y rhan fwyaf o bobl yn hawlio budd-daliadau yn onest, mae canran fechan o bobl yn camddefnyddio’r system. Pob blwyddyn mae miliynau o bunnau’n cael eu dwyn drwy dwyll ar draws y wlad. Fe allwch chi helpu drwy roi gwybod am bobl rydych chi’n amau sy’n hawlio budd-daliadau drwy dwyll. Bydd unrhyw wybodaeth rydych chi’n ei darparu yn cael ei thrin yn gyfrinachol ac ni fydd yn rhaid i chi ddatgelu’ch enw.

Sut ydw i’n rhoi gwybod am dwyll budd-daliadau?

Mae’n rhaid cael rheswm da i ymchwilio i honiad bod person yn hawlio budd-dal drwy dwyll, felly bydd arnoch angen darparu cymaint o wybodaeth â phosib.
Mae sawl ffordd y gallwch chi roi gwybod am dwyll budd-daliadau: 

Rhoi gwybod am dwyll budd-daliadau ar-lein

Fel arall, fe allwch chi ffonio’r Llinell Frys Twyll Budd-daliadau Genedlaethol (NBFH), dydd Llun i ddydd Gwener , 8am tan 6pm ar 0800 854 440 (Llinell Gymraeg: 0800 678 3722) neu anfon llythyr i NBFH, PO Box 224, Preston, PR1 1GP. 

Beth sy’n digwydd ar ôl i mi rhoi gwybod?

Bydd y gwasanaeth perthnasol yn edrych i mewn i’r wybodaeth rydych chi wedi ei darparu ac yn gwirio hawliadau budd-daliadau’r person. Am resymau cyfrinachedd, ni fyddwch yn cael gwybod beth yw canlyniad yr ymchwiliad.

Mwy wybodaeth

Gallwch gael mwy o wybodaeth am dwyll budd-daliadau yn www.gov.uk/twyll-budd-dal