Cwcis

Defnyddio Cwcis

Cwcis yw neges fechan a rhoddir ar eich porwr gwe gan wefannau y byddwch yn ymweld â nhw. Mae'r porwr yn cadw'r neges mewn ffeil testun, ac yna caiff y neges ei hanfon yn ôl at y gweinyddwr bob tro mae'r porwr yn gofyn am dudalen gan y gweinyddwr. Maent yn cael eu defnyddio'n eang er mwyn gwneud i wefannau weithio, neu weithio'n fwy effeithlon, yn ogystal â darparu gwybodaeth i berchnogion y wefan.

Rydym yn defnyddio cwcis er mwyn gwella gwybodaeth gyfredol ddienw am sut mae pobl yn defnyddio ein gwefan ac i'n helpu i wybod beth maent yn ei feddwl sy'n diddorol a defnyddiol ar ein gwefan.

Sut mae cwcis yn gweithio

Os hoffech gael rhagor o wybodaeth am gwcis ewch i BBC webwise.

Y cwcis rydym ni'n eu defnyddio

Mae'r tablau isod yn esbonio pa gwcis sydd wedi eu gosod ar ein gwefan a pham.

Content Management System ASP Session
Enw'r cwci Pwrpas
ASP.NET_SessionId

Mae’r system rheoli cynnwys yn defnyddio’r cwci hwn wrth i chi symud o un dudalen i’r llall o fewn y wefan. Bydd yn cadw cofnod o’ch sesiwn tra rydych ar y wefan.

Bydd y cwci yn cael ei ddileu pan fyddwch yn cau eich porwr.Google Analytics
Enw'r cwci Pwrpas
PageMode? Caiff ei ddefnyddio i arbed eich modd dewisol o weld y safle hon (symudol neu lawn)
_utma Caiff ei ddefnyddio i gasglu gwybodaeth am y modd y mae ymwelwyr yn defnyddio ein safle.
_utmb Caiff ei ddefnyddio i gasglu gwybodaeth am y modd y mae ymwelwyr yn defnyddio ein safle.
_utmc Used to collect information about how visitors use our site.
_utmz Caiff ei ddefnyddio i gasglu gwybodaeth am y modd y mae ymwelwyr yn defnyddio ein safle.
_utmmobile Caiff ei ddefnyddio i gasglu gwybodaeth am y modd y mae ymwelwyr yn defnyddio ein safle.


Twitter (cdn.syndication.twimg.com)
Enw'r cwci Pwrpas

lang

Cofio dewis fersiwn iaith y defnyddiwr ar wefan.Alla i ddileu neu gyfyngu ar gwcis?

Rydym yn argymell eich bod yn caniatau'r cwcis uchod, ond o byddwch yn penderfynu y byddech yn hoffi dileu neu reoli pa gwcis a ganiateir, yna gellir cael hyd i wybodaeth am sut i wneud hyn trwy fynd ar aboutcookies.org.

I ddileu cwcis neu wrthod cwcis

Mae'r rhan fwyaf o borwyr gwe yn cael eu gosod i dderbyn cwcis. Os nad ydych yn dymuno derbyn cwcis, efallai y byddwch yn gallu newid y gosodiadau ar eich porwr gwe i wrthod pob cwci, neu i roi gwybod i chi bob tro mae cwci yn cael ei anfon i'ch cyfrifadur, gan roi'r dewis p'un ai i dderbyn neu beidio.

Mae'r rhan fwyaf o borwyr gwe yn caniatáu rhywfaint o reolaeth ar y rhan fwyaf o gwcis drwy osodiadau'r porwr. Os nad ydych am derbyn cwcis o'r wefan hon, dewiswch osodiadau cwcis dan y gosodiadau preifatrwydd yn eich dewisiadau porwr, ychwanegwch ein parth at y rhestr o wefannau nad ydych am dderbyn cwcis ganddynt.

I gael mwy o wybodaeth am gwcis, gan gynnwys sut i weld pa gwcis sydd wedi cael eu gosod a sut i'w rheoli a'u dileu, ewch i http://www.allaboutcookies.org/ neu GOV.UK.

I ddewis peidio â chael eich tracio gan Google Analytics ar draws pob gwefan, ewch i http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Os ydych yn gosod eich porwr i wrthod cwcis, dylech fod yn ymwybodol efallai na fydd rhywfaint o ymarferoldeb ar wahanol wefannau yn gwiethio.