Grantiau a Chyllid Cymunedol eraill

Gwybodaeth am gyfleoedd grantiau a chyllid allweddol sydd ar gael.

Ewch yn syth i...

 

Rhaglen wledig: Grantiau CymunedolGall grwpiau cymunedol wneud cais am gyllid i fynd i'r afael â thlodi gwledig. Mwy o wybodaeth.

 

Cynllun Cymunedol Treth Gwarediadau TirlenwiRhaglen cyllid grant i helpu cymunedau sy’n byw o fewn 5 milltir i orsafoedd trosglwyddo gwastraff penodol neu safleoedd tirlenwi, weithredu er budd yr amgylchedd lleol. Mwy o wybodaeth...

 

Cronfa Dreftadaeth y LoteriMae Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn cynnig ystod o raglenni grantiau gwahanol gyda grantiau o £3,000 i dros £5miliwn. Mwy o wybodaeth...

.

 

Grant Cyfamod y Lluoedd ArfogMae Cyfamod y Lluoedd Arfog yn gweithio gyda busnesau, awdurdodau lleol, elusennau a sefydliadau cymunedol i gefnogi’r lluoedd drwy wasanaethau, polisïau a phrosiectau. Mwy o wybodaeth...

 

Cronfa Loteri Fawr CymruMae’r Gronfa Loteri Fawr yn dosbarthu miliynau o bunnoedd o arian elusennau’r Loteri Genedlaethol i grwpiau cymunedol a phrosiectau elusennol o amgylch y DU. Mwy o wybodaeth...

 

Cyngor Celfyddydau CymruDerbyn cyngor a chanllawiau ynglŷn â’r cyllid sydd ar gael ar gyfer artistiaid yng Nghymru.

.

 

Grantiau ChwaraeonGall eich tîm fod yn gymwys ar gyfer cyllid.

 

CadwGrantiau ar gyfer cadw asedau hanesyddol, gan gynnwys amddiffyn a gwella cofadeiladau, a thrwsio ac adfer adeiladau hanesyddol a ddefnyddir gan gymunedau.

 

Cadwyn Clwyd – Arweinydd Cynllun Datblygu GwledigDarganfod mwy am Raglen Arweinydd Datblygu Gwledig ac ardaloedd cyllido.

.

 

Rhaglen Cyfleusterau CymunedolGrantiau mawr a bach i wella cyfleusterau a ddefnyddir gan gymunedau.

.