Be mindful in May logoByddwch yn ystyriol ym mis Mai

Cefnogaeth ac ysbrydoliaeth i bobl hŷn a diamddiffyn tra'n aros gartref.

Eich Wythnos Gymunedol: 24 i 31 Mai

Dysgwch fwy am Eich Wythnos Gymunedol

Coronafeirws (COVID-19)

Gwybodaeth a chanllawiau yn ystod pandemig y Coronafeirws (COVID-19)

Ymateb Covid-19: Swyddi gwag

Rydym yn chwilio am staff gofal i helpu gyda'r ymateb i'r Coronafirws.

Gweld manylion swyddi gwag Recriwtio Gofal 

Ewch yn syth i...

 

Gwiriwr symptomau’r CoronafeirwsDefnyddiwch ganllaw hunangymorth GIG Cymru os ydych chi’n meddwl bod gennych chi neu rywun arall symptomau’r coronafeirws (COVID-19).

 

Cymorth i fusnesauDarganfyddwch ba gefnogaeth sydd ar gael i fusnesau yn ystod pandemig y coronafeirws.

 

Gofal plant brysMae gofal plant brys ar gael i blant agored i niwed a phlant y mae eu rhieni yn hanfodol i ymateb COVID-19.

.

 

Newidiadau i’n gwasanaethauGweld y newidiadau sydd wedi’u gwneud i’n gwasanaethau yn ystod pandemig y coronafeirws.

 

Y newyddion diweddarafGweld y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf am Covid-19.

 

Pobl bregusGweld gwybodaeth am ddiogelu pobl fregus yn ystod y Coronafirws.

.

 

Adnoddau cymunedolAdnoddau a gwybodaeth ar gyfer cymunedau Sir Ddinbych, gan gynnwys Pecyn Grantiau Rhyddhad Brys Covid-19.

 

Iechyd a llesCyngor a chyfarwyddyd ar iechyd a lles yn ystod pandemig y coronafeirws.

 

Gofalwyr Gwybodaeth i ofalwyr yn ystod y Coronafirws.

.

 

Iechyd Cyhoeddus CymruEwch i wefan Iechyd Cyhoeddus Cymru i dderbyn gwybodaeth am gadw’n iach.

 

Gwasanaeth Iechyd Gwladol (GIG) Gweld gwybodaeth a chyngor gan y GIG ar y coronafeirws.

 

GwirfoddolwyrDarganfyddwch sut y gallwch chi wirfoddoli i helpu gyda’r ymateb i Covid-19.

.

Mwy...

Llywodraeth Cymru Llywodraeth y DUCau llwybrau troed

Arhoswch gartref.

  • Dim ond ar gyfer bwyd, rhesymau iechyd a gwaith (os nad ydych chi’n gallu gweithio gartref) y dylech chi fynd allan.
  • Cadwch bellter o 2 fetr rhyngoch chi ac eraill.
  • Golchwch eich dwylo yn syth bin ar ôl cyrraedd adref.

Gallwch ledaenu’r feirws hyd yn oed os nad oes gennych chi symptomau.