Byddwch yn ymwybodol y gall y Cyngor gymeryd fwy o amser nag arfer I ymateb I lythyrau neu gwynion, o ganlyniad I brinder staff ac ymateb y Cyngor i coronafeirws. Diolch I chi am eich dealltwriaeth.

Cysylltu â ni

O ymholiadau cyffredinol i awgrymiadau a chwynion.

Ewch yn syth i...

 

Arlein Ymholiadau cyffredinol. I gael cyngor a gwybodaeth am ein gwasanaethau.

 

Ffôn 01824 706000
Ganolfan Gyswllt Cwsmer (Dydd Llun i ddydd Gwener, 8:30yb tan 5yh)

 

Swyddfeydd y cyngor Dod o hyd i'ch swyddfa cyngor neu Siop Un Alwad agosaf.

.

 

Ysgrifennwch atom Cyngor Sir Ddinbych, Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ.

 

Cwynion, canmoliaethau ac adborth Defnyddiwch ein cynllun ‘Eich Llais’ i wneud cwyn neu ganmoliaeth.

 

Ffonio'r Gwasanaethau Cymdeithasol Oedolion: 0300 456 1000
Plant: 01824 712200
Gyda'r nos a phenwythnosau: 0345 053 3116

.

Mwy...

Materion Gwasanaeth Cwsmeriaid Ffurflenni ar-leinAdborth ar y wefan