Diweddaraf am coronafeirws

Mae neuadd y Sir (Rhuthun), Caledfryn (Dinbych) a Thy Russell, y Rhyl ar gau: Dylai pobl yn ymweld â ein gwefan am wybodaeth.

Os oes gennych unrhyw bryderon am les unigolyn, cysylltwch a’r Pwynt Mynediad Sengl, ar 0300 456 1000. Mewn argyfwng tu allan i oriau, ffoniwch 0345 053 3116 ar gyfer y gwasanaethau cymdeithasol neu 0300 123 3068 ar gyfer pob gwasanaeth arall.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Caledfryn

Ffordd y Ffair
Dinbych
LL16 3RJ

Ysgrifennwch atom

Dylid anfon pob gohebiaeth ysgrifenedig i’r cyfeiriad canlynol: Cyngor Sir Ddinbych, Blwch Post 62, Rhuthun, LL15 9AZ

Brif dderbynfa - 01824 706800

Cliciwch pennawd isod am amseroedd agor a manylion cyswllt

Gorfodi Tai
Dydd Llun - Dydd Iau 9am - 5pm
Dydd Gwener 9am - 4.30pm
Trwyddedu
Dydd Llun - Dydd Iau 9am - 5pm
Dydd Gwener 9am - 4.30pm

Rydym yn argymell yn gryf eich bod yn cysylltu â ni ar 01824 706342 i wneud apwyntiad.

Cysylltwch â'r adran Trwyddedu

Cynllunio
Dydd Llun - Dydd Iau 9am - 5pm
Dydd Gwener 9am - 4.30pm

Fe allwch chi ddod i'r swyddfa i weld ceisiadau cynllunio cyfredol sydd heb eu penderfynu eto.

Cysylltwch â'r adran Cynllunio


View Council Offices in a larger map

Sut i gyrraedd yma

Cynlluniwch eich taith gyda Traveline Cymru