Neuadd y Sir

Ysgrifennwch atom:

Cyngor Sir Ddinbych,
Blwch Post 62,
Rhuthun
LL15 9AZ

Ymweld â ni:

Cyngor Sir Ddinbych,
Ffordd Wynnstay,
Rhuthun,
LL15 1YN

Ymholiadau cyffredinol - 01824 706000

Siop Un Alwad

Dydd Llun - Dydd Gwener 8.30am - 5pm

Mae Siopau Un Alwad yn darparu gwybodaeth a chyngor ar ystod eang o wasanaethau'r cyngor o dan un to, o'r dreth gyngor a budd-dal tai, i gasgliadau sbwriel a thrwyddedau parcio.  

Gallwch chi hefyd dalu am amrywiaeth o wasanaethau'r cyngor, gan gynnwys treth y cyngor, rhenti tai a dirwyion parcio.  Gallwch dalu gydag arian parod, cerdyn credyd neu gerdyn debyd.  Cofiwch ddod â'ch rhif cyfrif / rhif cyfeirnod neu gerdyn talu gyda chi. Mae yna hefyd giosg taliadau hunan-wasanaeth yn y Siop Un Alwad yma.

Gwasanaethau Cymdeithasol

Dydd Llun - Dydd Iau 8.30am - 5pm
Dydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Cysylltwch â'r adran Gwasanaethau Cymdeithasol

Tai

Dydd Llun - Dydd Iau 8.30am - 5pm
Dydd Gwener 8.30am - 4.30pm

Cysylltwch â'r adran Tai

 


View Council Offices in a larger map

Sut i gyrraedd yma

Cylluniwch eich taith gyda Traveline Cymru.

 

Dyma'r meysydd parcio agosaf:

Maes parcio Sgwâr Sant Pedr

Maes parcio Stryd y Farchnad

Maes parcio Troed y Rhiw