Swyddfeydd y cyngor

Canfod swyddfa'r cyngor neu Siop Un Alwad


Siopau Un Alwad

Mae Siopau Un Alwad yn darparu gwybodaeth a chyngor ar ystod eang o wasanaethau'r cyngor o dan un to, o'r dreth cyngor a budd-dal tai, i gasgliadau sbwriel a thrwyddedau parcio.

Gallwch hefyd dalu am amrywiaeth o wasanaethau'r cyngor, gan gynnwys rhenti tai, treth y cyngor a dirwyon parcio.  Gallwch dalu gydag arian parod, cerdyn credyd neu gerdyn debyd.  Cofiwch ddod â'ch rhif cyfrif, rhif cyfeirnod, neu eich cerdyn talu gyda chi.Os ydych chi'n chwilio am safleoedd treftadaeth yn Sir Ddinbych, ewch i'r adran amgueddfeydd a thai hanesyddol.