Diweddaraf am coronafeirws

Mae neuadd y Sir (Rhuthun), Caledfryn (Dinbych) a Thy Russell, y Rhyl ar gau: Dylai pobl yn ymweld â ein gwefan am wybodaeth.

Os oes gennych unrhyw bryderon am les unigolyn, cysylltwch a’r Pwynt Mynediad Sengl, ar 0300 456 1000. Mewn argyfwng tu allan i oriau, ffoniwch 0345 053 3116 ar gyfer y gwasanaethau cymdeithasol neu 0300 123 3068 ar gyfer pob gwasanaeth arall.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Swyddfeydd y cyngor

Canfod swyddfa'r cyngor neu Siop Un Alwad


Siopau Un Alwad

Mae Siopau Un Alwad yn darparu gwybodaeth a chyngor ar ystod eang o wasanaethau'r cyngor o dan un to, o'r dreth cyngor a budd-dal tai, i gasgliadau sbwriel a thrwyddedau parcio.

Gallwch hefyd dalu am amrywiaeth o wasanaethau'r cyngor, gan gynnwys rhenti tai, treth y cyngor a dirwyon parcio.  Gallwch dalu gydag arian parod, cerdyn credyd neu gerdyn debyd.  Cofiwch ddod â'ch rhif cyfrif, rhif cyfeirnod, neu eich cerdyn talu gyda chi.Os ydych chi'n chwilio am safleoedd treftadaeth yn Sir Ddinbych, ewch i'r adran amgueddfeydd a thai hanesyddol.