Fy nghyfrifon

Mewngofnodi neu gofrestru cyfrif cyngor Sir Ddinbych.

Ewch yn syth i...

 

Cyfrif cwsmer Mewngofnodi neu gofrestru i gwblhau ymholiadau gan gwsmeriaid ac i olrhain cynnydd ar-lein.

 

Treth y cyngorMewngofnodi neu gofrestru i wirio eich balans treth y cyngor ar-lein, cofrestru am fil electronig, hysbysiadau electronig a mwy.

 

Budd-dal tai Mewngofnodi neu gofrestru i weld eich hawl i fudd-dal tai.

.

 

Budd-daliadau tai i landlordiaidMewngofnodwch i weld eich taliadau a'ch llythyrau budd-dal tai landlord.

 

Swyddi Mewngofnodi neu gofrestru i wneud cais am swydd ar-lein.

 

Ardrethi busnesMewngofnodi neu gofrestru i wirio eich trethi busnes, balans eich cyfrif a mwy.

.

 

Llyfrgelloedd Mewngofnodi neu gofrestru cyfrif llyfrgell ar-lein i chwilio am, a chadw eitemau, neu i adnewyddu eitemau wedi’u benthyca.

 

Ymgynghoriadau Mewngofnodi neu gofrestru ar gyfer Y Panel ar Sgwrs y Sir.

.
.