Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Ymateb Covid-19: Swyddi gwag

Rydym yn chwilio am staff gofal i helpu gyda'r ymateb i'r Coronafirws.

Gweld manylion swyddi gwag Recriwtio Gofal 

Ymunwch â'r rheng flaen rithwir fel rhan o Wasanaeth Olrhain Cysylltiadau Gogledd Cymru

Hoffech chi ymuno â’r rheng flaen rithwir a chwarae eich rhan i drechu pandemig COVID-19. Mae Cyngor Sir y Fflint, cyflogwr arweiniol Gwasanaeth Olrhain Cysylltiadau newydd y gogledd, yn recriwtio timau olrhain a fydd wedi’u halinio i bob un o chwe chyngor gogledd Cymru. Mwy gwybodaeth.

Fy nghyfrifon

Mewngofnodi neu gofrestru cyfrif cyngor Sir Ddinbych.

Ewch yn syth i...

 

Cyfrif cwsmer Mewngofnodi neu gofrestru i gwblhau ymholiadau gan gwsmeriaid ac i olrhain cynnydd ar-lein.

 

Treth y cyngorMewngofnodi neu gofrestru i wirio eich balans treth y cyngor ar-lein, cofrestru am fil electronig, hysbysiadau electronig a mwy.

 

Budd-dal tai Mewngofnodi neu gofrestru i weld eich hawl i fudd-dal tai.

.

 

Budd-daliadau tai i landlordiaidMewngofnodwch i weld eich taliadau a'ch llythyrau budd-dal tai landlord.

 

Swyddi Mewngofnodi neu gofrestru i wneud cais am swydd ar-lein.

 

Ardrethi busnesMewngofnodi neu gofrestru i wirio eich trethi busnes, balans eich cyfrif a mwy.

.

 

Llyfrgelloedd Mewngofnodi neu gofrestru cyfrif llyfrgell ar-lein i chwilio am, a chadw eitemau, neu i adnewyddu eitemau wedi’u benthyca.

 

Ymgynghoriadau Mewngofnodi neu gofrestru ar gyfer Y Panel ar Sgwrs y Sir.

.
.