Bwcio a ffioedd

Bydd angen i chi drefnu gyda’r staff cofrestru cyn ymrwymo i ddyddiad ac amser priodas neu bartneriaeth sifil.

Sut i drefnu cael cofrestrydd

I archebu cofrestrydd ar gyfer priodas neu bartneriaeth sifil, bydd yn rhaid i chi gysylltu â swyddfa gofrestru

Canfyddwch pa swyddfa gofrestru y dylech chi gysylltu â hi

Fel rheol bydd priodasau yn cael eu cynnal mewn adeilad crefyddol sydd â pherson awdurdodedig i ysgrifennu’r gofrestr. Fel arall, dylech gysylltu â ni i drefnu cofrestrydd. 

Bydd yn rhaid i chi dalu ffi archebu (ni chewch y swm hwn yn ôl os ydych chi’n canslo neu’n newid y trefniadau). Mae’r ffi archebu yn £30.00 ar gyfer priodas neu bartneriaeth sifil mewn swyddfa gofrestru neu adeilad crefyddol, ac yn £105.00 ar gyfer priodas neu bartneriaeth sifil mewn Eiddo Cymeradwy. Bydd y swm hwn yn cael ei dynnu o’r ffi lawn os nad oes newid i’r trefniadau. 

Gwasanaeth Blaenoriaeth

Os hoffech archebu ein staff cofrestru rhwng 12 a 24 mis cyn eich priodas neu bartneriaeth sifil, yna gallwch ddefnyddio ein gwasanaeth blaenoriaeth.

Faint yw cost y gwasanaeth blaenoriaeth?

Y ffi archebu dros dro yw £105 ynghyd â £65.00 ychwanegol ar gyfer y gwasanaeth blaenoriaeth. Ni chaiff y taliad dewisol hwn am y gwasanaeth blaenoriaeth ei ad-dalu ac NI fydd yn cael ei dynnu o'r ffi derfynol ddyledus.

Sut i archebu’r gwasanaeth blaenoriaeth

Gallwch archebu’r gwasanaeth blaenoriaeth drwy gysylltu ag un o'r swyddfeydd cofrestru.

Ffioedd ar gyfer ffurfiant a seremoni Partneriaeth Sifil mewn Eiddo Cymeradwy

Diwrnod  Ffi
Dydd Llun i ddydd Iau (ac eithrio Gŵyl y Banc)   £365.00        
Dydd Gwener a Dydd Sadwrn   £390.00
Dydd Sul a Gŵyl y Banc   £455.00     

Ffioedd ar gyfer ffurfiant a seremoni Partneriaeth Sifil mewn Ystafell Glan y Môr, Neuadd y Dref y Rhyl and Ystafell Bro Famau, Neuadd y Dref Rhuthun

Diwrnod  Ffi
Dydd Llun i ddydd Iau (ac eithrio Gŵyl y Banc)   £185.00        
Dydd Gwener   £195.00
Dydd Sadwrn   £240.00
Dydd Sul a Gŵyl y Banc   £280.00     

Ffioedd ar gyfer ffurfiant a seremoni Partneriaeth Sifil mewn Ystafell Clwyd, Neuadd y Dref Rhuthun

Diwrnod  Ffi
Dydd Llun i Dydd Gwener yn unig   £105.00        

Ffioedd eraill Priodas

Rhoi rhybudd   £35.00 yr un
Presenoldeb cofrestrydd mewn priodas mewn adeilad crefyddol   £86.00
Derbyn tystysgrif priodas/partneriaeth sifil ar y diwrnod   £11.00