Priodasau a Phartneriaethau Sifil mewn Swyddfa Gofrestru

Gall seremonïau priodas sifil neu bartneriaeth sifil ddigwydd yn swyddfa gofrestru’r Rhyl neu Ruthun neu mewn Lleoliad Cymeradwy

Diweddaraf am coronafeirws

Mae gwasanaeth cofrestru Sir Ddinbych wedi penderfynu rhoi'r gorau i gynnal priodasau, partneriaeth sifil neu seremonïau dewisol eraill (e.e. adnewyddu addunedau; Enwi babanod etc.) mewn Swyddfeydd Cofrestru ac mewn unrhyw leoliad trwyddedig yn Sir Ddinbych hyd nes y ceir rhybudd pellach.

Bydd hysbysiadau priodas/partneriaeth sifil yn cael eu gohirio hyd nes y rhoddir rhybudd pellach.

Gall unrhyw un sydd eisoes wedi archebu lle gysylltu â gwasanaeth cofrestru Sir Ddinbych drwy e-bostio: ceremonies@denbighshire.gov.uk

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Y seremoni

Nid oes gan seremoni priodas sifil unrhyw gynnwys crefyddol, ond gallwch ychwanegu cyffyrddiadau unigol fel cerddoriaeth anghrefyddol a darlleniadau ychwanegol at y geiriad cyfreithiol. Gallwch hefyd gymryd fideo o’r seremoni.

Caiff Partneriaeth Sifil ei ffurfio drwy arwyddo’r atodiad partneriaeth sifil. Gall parau sy’n dymuno gwneud trefniadau ar gyfer seremoni anghrefyddol gysylltu á ni.