Safle Cymeradwy - Seremonïau Priodas a Phartneriaeth Sifil

Gellir cynnal Seremonïau Priodas a Phartneriaeth Sifil yn y Swyddfeydd Cofrestru neu yn unrhyw un o’r safleoedd sydd wedi eu cymeradwyo ar gyfer Priodasau/Partneriaethau Sifil. 

Diweddaraf am coronafeirws

Ni fydd gwasanaeth cofrestru Sir Ddinbych yn cynnal priodasau, partneriaeth sifil na seremonïau dewisol eraill (e.e. adnewyddu addunedau; Enwi babanod etc.) yn y swyddfa gofrestru nac mewn unrhyw leoliad trwyddedig yn Sir Ddinbych hyd nes y ceir rhybudd pellach.

Mae hysbysiad o briodas/partneriaeth sifil ar gael ar sail achosion unigol. Rhoddir blaenoriaeth i'r cyplau hynny sydd â seremonïau wedi'u harchebu ar gyfer 2020.

Gall unrhyw un sydd eisoes wedi archebu lle gysylltu â gwasanaeth cofrestru Sir Ddinbych drwy e-bostio: ceremonies@denbighshire.gov.uk

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Safle Cymeradwy

Bodelwyddan Castle

Bodrhyddan Hall

Bryn Howel Hotel & Restaurant

Chain Bridge Hotel

Elwy Hall

Faenol Fawr Country Hotel

Llangollen Railway

Llanrhaeadr Springs

Lyons Nant Hall  

Lyons Woodlands Hall Hotel

Pentre Mawr Country House

Plas Isaf Country Farmhouse & Barn

Neuadd y Dref y Rhyl

Rivercatcher 

Ruthin Castle

Neuadd y Dref Rhuthun

The Beaches Hotel

The Golden Lion Inn

The Grousemoor, Llandegla

The Oriel Country Hotel and Spa 

Tyn Dwr Hall

Vale Country Club

Trevor Hall

White House

Wigfair Hall

Wild Pheasant Hotel 

Ystafell Bro Famau

Ystafell Clwyd

Ystafell Glan y Môr

Dod yn Safle Cymeradwy

Canfyddwch sut i wneud cais am trwydded Safle Cymeradwy

Ceisiadau cyfredol

Rydym yn cyhoeddi manylion y ceisiadau i ddod yn safle cymeradwy ar gyfer priodasau sifil a a seremonïau partneriaeth sifil sy'n cael eu hystyried ar hyn o bryd.

Gwelwch ein hymgynghoriadau presennol