Talu anfoneb gyffredinol

Fe roddir anfonebau cyffredinol am amrywiaeth o wasanaethau e.e. rheoli plâu, ceisiadau cynllunio, gwastraff masnach a gofal ar gyfer yr oedrannus.

Gallwch dalu ar-lein os oes gennych chi rhif 9 digid yr anfoneb.

Talu ar-lein

Debyd Uniongyrchol

Os byddwch yn derbyn anfoneb reolaidd gennym ni neu os hoffech dalu mewn rhandaliadau, gallwch ddewis talu gyda debyd uniongyrchol. Bydd angen i chi gwblhau ffurflen debyd uniongyrchol a’i dychwelyd i Dŷ Russel, Ffordd Churton, Y Rhyl, LL18 3DP. 

Cerdyn debyd/credyd

Gellir talu â cherdyn debyd/credyd gan ddefnyddio eich rhif cyfeirnod yn siop un alwad, neu ar y ffôn ar y lein dalu awtomataidd 24 awr ar 03004562499. 

Arian parod neu siec

Gallwch dalu mewn unrhyw siop un alwad yn Sir Ddinbych. Y cwbl sydd arnoch ei angen ydi eich rhif cyfeirnod.
Dylid gwneud sieciau’n daladwy i Gyngor Sir Ddinbych efo’ch rhif cyfeirnod ar y cefn a’i anfon at Siop Un Alwad Y Rhyl, Stryd yr Eglwys, Y Rhyl, LL18 3AA. 

Problemau talu

Os ydych yn cael trafferth talu eich anfoneb, neu os ydych yn credu bod yr anfoneb yn anghywir, cysylltwch â’r unigolyn a enwyd ar dop yr anfoneb, ar yr ochr dde, ar y rhif ffôn a nodwyd.
Os na thelir anfoneb erbyn y dyddiad dyledus, neu os na fydd trefniant wedi ei ddilyn, fe roddir llythyrau adfer. Os byddwch yn parhau i fethu â thalu, gellir cymryd camau pellach a allai gynnwys costau llys a ffioedd ychwanegol.