Sgwad Gwirion Sialens Ddarllen yr Haf 2020

Lleoliad
Llyfrgelloedd ac arlein
Dyddiad(au)
17/07/2020 (00:00) - 30/09/2020 (00:00)
Disgrifiad
Sgwad Gwirion Sialens Ddarllen yr Haf

Ewch yn wirion gyda Sialens Ddarllen yr Haf eleni sy’n digwydd dros y gwyliau haf trwy llyfrgelloedd lleol. Fe fydd yn edrych ychydig yn wahanol eleni ond mae dal yn rhoi cyfle gwych i blant ddarllen dros yr haf. Fe fydd yn bwydo eu dychymyg, yn eu helpu i fod yn blant ac i gael llwyth o hwyl ar adeg pan mae wir ei angen.

Ar gyfer pwy mae’r digwyddiad?

Mae Sgwad Gwirion Sialens Ddarllen yr Haf 2020 ar gyfer plant rhwng 4 a 12 oed.

Sut mae cymryd rhan

I ymuno arlein ewch i www.sillysuqad.org.uk (mae opsiwn Cymraeg ar gael, lawrlwytho elyfrau o ap Borrowbox neu ddefnyddio’r llyfrau sydd gennych adref. Neu gallwch archebu a chasglu pecyn print Sgwad Gwirion a llyfrau o’ch llyfrgell leol trwy ffonio eich llyfrgell leol i archebu a threfnu apwyntiad casglu. Gall plant wneud y ddau os hoffent!

Nid yw llyfrgelloedd Sir Ddinbych ar agored i chi i ymweld eto—ond fe allwch ddefnyddio y gwasanaeth Archebu a Chasglu a’r llyfrgell digidol i lawrlwytho e-lyfrau ac e-lyfrau llafar am ddim trwy ap Borrowbox, a chomics a chylchgronnau trwy ap RBDigital. Gallwch ymuno hefo’r llyfrgell arlein hefyd. Ewch i www.sirddinbych.gov.uk/llyfrgelloedd am ragor o wybodaeth.