Mis Mawrth menter: Cyflwyniad i Instagram ar gyfer busnesau bach

Lleoliad
HWB Dinbych Smithfield Road Denbigh LL16 3RG
Dyddiad(au)
11/03/2020 (17:00-20:00)
Disgrifiad

Cenhadaeth Instagram yw cryfhau perthnasau drwy rannu profiadau. Eu dymuniad yw ysbrydoli pobl i fynegi eu hunain go iawn a chysylltu â'i gilydd drwy fynegiad gweledol. Mae pobl o bob cwr o'r byd yn dod at Instagram i gael eu hysbrydoli. Dyma lle daw pobl i ganfod a rhannu eu brwdfrydedd.

Ar Instagram, bydd eich neges yn cyrraedd defnyddwyr lle maen nhw’n dilyn yr hyn maen nhw’n frwdfrydig yn ei gylch ac yn archwilio’r byd drwy ddelweddau. Am y rhesymau hyn, mae Instagram yn amgylchedd hynod berthnasol i rannu stori eich busnes neu arddangos eich cynnyrch, eich apiau neu’ch gwasanaethau.

Bydd y sesiwn hon yn cyflwyno manteision Instagram i fusnesau bach ac yn codi ymwybyddiaeth busnesau o’r gwahanol resymau ac amcanion dros ddefnyddio Instagram fel llwyfan cyfryngau cymdeithasol, a sut i ddefnyddio'r llwyfan hwnnw fel adnodd marchnata.  

 • Pam Instagram ar gyfer eich busnes?
 • Jargon Instagram
 • Strategaeth a chynllunio eich cynnwys.
 • Sefydlu neu adolygu proffil busnes, hanes busnes, dolenni proffil, estheteg Instagram
 • Dadansoddi Instragram – taith dywys o amgylch Instagram
 • Pwy i’w dilyn a sut i wneud hynny – edrych ar chwilio a chanfod
 • Sut i bostio neges a mathau o negeseuon
 • Straeon ac uchafbwyntiau straeon
 • Creu cynnwys Instagram
 • Defnyddio Cipolygon – monitro ac arfarnu
 • Gosod amcanion Instagram

Ar gyfer pwy mae'r digwyddiad hwn?

Unrhyw fusnes bach

Sut i gymryd rhan

I ddod i'r digwyddiad hwn bydd angen i chi archebu lle gan ddefnyddio ein ffurflen archebu

Ble yw e?

Cynhelir y digwyddiad yn Hwb Dinbych

Darganfyddwch sut i gyrraedd Hwb Dinbych yma

Parcio

Lon Ffynnon Barcer, Dinbych

Ward y Ffatri, Dinbych

Mount Pleasant, Dinbych

Dod o hyd i faes parcio arall y Cyngor