Hyfforddiant addysg: Hyfforddiant Diogelu Gorfodol Blynyddol - wedi archebu'n llawn

Lleoliad
Neuadd y Sir - Rhuthun
Dyddiad(au)
13/11/2019 (09:30-16:30)
Disgrifiad

Mae’r hyfforddiant hwn wedi’i dargedu at yr arweinwyr diogelu dynodedig mewn ysgolion a’r llywodraethwr diogelu penodedig.  Bydd yn darparu trosolwg o weithdrefnau Diogelwch lleol a chenedlaethol gyda nifer o themâu yn ymwneud ag ecsbloetiaeth, ymddygiadau rhywiol niweidiol a thrais domestig yn erbyn merched.

Mae’r Awdurdod Lleol wedi’i nodi fel hyfforddiant gorfodol, a rhaid i bob ysgol a llywodraethwyr diogelu penodedig fynychu un o’r diwrnodau.

Bydd lluniaeth ar gael ond NI ddarperir cinio.

Pwy all fynychu?

Hyfforddiant ar gyfer Arweinwyr Diogelu a Llywodraethwyr Diogelu Penodedig yn Ysgolion Sir Ddinbych yn unig ydyw.

Sut i gymryd rhan

Mae yna gost o £65 fesul person ar gyfer Arweinwyr Diogelu Penodedig Ysgolion am yr hyfforddiant hwn. Byddwn yn trefnu taliad gyda'r ysgol wedi’r hyfforddiant.

Mae’r hyfforddiant yn rhad ac am ddim i’r Llywodraethwyr.

Mae' r sesiwn ar y 13 o Tachwedd wedi ei drefnu'n llawn ond mae dyddiadau eraill ar gael.

Archebwch le ar yr Hyfforddiant Diogelu Gorfodol Blynyddol

Lleoliad?

Caiff y digwyddiad hwn ei gynnal yn Neuadd y Sir, Rhuthun.

Adroddwch i’r dderbynfa ar ôl cyrraedd.

Darganfod sut i gyrraedd Neuadd y Sir, Rhuthun.

Parcio

Mae parcio ar gael yn Neuadd y Sir neu'r meysydd parcio agosaf yw:

Stryd y Farchnad

Troed y Rhiw

Dod o hyd i faes parcio arall

Mwy o wybodaeth

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar y tudalennau gwe canlynol.

Diogelu

Llywodraethwyr