Gwobrau Chwaraeon

Mae ein Gwobrau Chwaraeon yn cydnabod llwyddiannau a chyfraniadau timau ac unigolion. 

Gwobrau Chwaraeon 2019

Bydd seremoni Gwobrau Chwaraeon 2019 yn cael ei chynnal ar 7 Tachwedd ym Mhafiliwn Llangollen.

Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau oedd 14 Awst.

Perfformiwr Chwaraeon

Chwaraewr chwaraeon 16 oed neu hŷn ar 31ain Rhagfyr 2018 sydd wedi cystadlu dros glwb naill ai oddi mewn neu oddi allan i’r sir ac wedi dangos rhagoriaeth yn eu camp/au.  

Perfformiwr Chwaraeon Iau

Chwaraewr chwaraeon 15 oed neu iau ar 31ain Rhagfyr 2018 sydd wedi cystadlu dros glwb naill ai oddi mewn neu oddi allan i’r sir ac wedi dangos rhagoriaeth yn eu camp/au.  

Hyfforddwr y flwyddyn

Hyfforddwr sydd wedi rhagori yn un neu yn nau ddyhead Chwaraeon Cymru i ‘Bob plentyn fod wedi gwirioni am chwaraeon am oes’ trwy wella cyfranogiad yn eu camp/au neu wella perfformiad eu tîm/perfformiwr i helpu i greu ‘cenedl o bencampwyr’. 

Tîm/Clwb y flwyddyn

Tîm yn seiliedig yn yr gymuned neu glwb yn Sir Ddinbych lle mae’r aelodau wedi cyfrannu at lwyddiannau eithriadol.  

Gwirfoddolwr y flwyddyn

Rhywun sy’n byw yn Sir Ddinbych neu rywun sydd â chyswllt â chlwb yn Sir Ddinbych sydd, fel gwirfoddolwr, wedi gwneud cyfraniad nodedig at eu clwb, eu mudiad neu’u hysgol yn y flwyddyn. 

Gwobr Chwaraeon Anabledd

Perfformiwr chwaraeon, gwirfoddolwr neu hyfforddwr yn Sir Ddinbych gydag anabledd dysgu a/neu anabledd corfforol sydd wedi rhagori yn eu camp/au. Neu am gyfraniad nodedig at chwaraeon anabledd yn Sir Ddinbych o fewn y dyddiadau.  

Gwobr Ysbrydoliaeth Ifanc

Person ifanc ysbrydoledig 21 oed neu iau ar yr 31ain Rhagfyr 2018 sydd wedi cyfrannu trwy’r ysgol, y gymuned neu’r ddau i helpu i ddatblygu cyfleoedd chwaraeon yn Sir Ddinbych.  

Gwobr Cyflawniad Oes

Unigolyn sydd wedi gwella’r amgylchedd chwaraeon ar draws Sir Ddinbych yn ddramatig am gyfnod parhaus o 15 mlynedd neu fwy. Neu rywun sy’n byw yn Sir Ddinbych sydd wedi bod yn ymroddedig ac yn ymroddgar i wella chwaraeon mewn unrhyw gyd-destun dros yr un cyfnod o amser neu fwy.

Gwobr Chwaraeon yn Ysgol

Ysgol sy’n gallu darparu enghreifftiau o arfer da o ran prosiectau neu fentrau chwaraeon sydd wedi codi proffil chwaraeon yn eu hysgol, neu y gellir ei gweld yn arwain y sector gyda golwg ar ffigurau cyfranogi a/neu ragoriaeth yn y gamp. 

Noddwyr

Mae ein Gwobrau Chwaraeon yn derbyn cryn dipyn o sylw gan y wasg cyn ac ar ôl y seremoni wobrwyo.

Os oes gan eich cwmni ddiddordeb mewn noddi gwobr, gallwch gyflwyno ymholiad noddi a byddwn yn cysylltu â chi i drafod ymhellach.

Cyflwyno ymholiad noddi ar-lein

Enillwyr y Gwobrwyon Chwaraeon

2018

Perfformiwr Chwaraeon Iau

Anastasia Blease

Gwobr Ysbrydoliaeth Ifanc

William Bishop

Gwobr Chwaraeon yn Ysgol

Ysgol Brynhyfryd

Gwobr Chwaraeon Anabledd

Elan Williams

Perfformiwr Chwaraeon

Tesni Evans

Tîm/Clwb y flwyddyn

Elite Martial Arts

Hyfforddwr y flwyddyn

Laurel Morgan-Hughes

Gwirfoddolwr y flwyddyn

Jonathon Dawes

Gwobr Cyflawniad Oes

Graham Field

Gweld lluniau o Wobrau Chwaraeon 2018

2017

Perfformiwr Chwaraeon Iau

Sacha Didcote

Gwobr Ysbrydoliaeth Ifanc

Jonathan Dawes

Gwobr Chwaraeon yn Ysgol

Ysgol Llywelyn

Gwobr Chwaraeon Anabledd

Anastasia Blease

Perfformiwr Chwaraeon

Lesley Wilde

Tîm/Clwb y flwyddyn

Prestatyn Running Club – Super vets

Hyfforddwr y flwyddyn

Corey Williams

Gwirfoddolwr y flwyddyn

Izzy Retout

Gwobr Cyflawniad Oes

Ian Price

Gweld lluniau o Wobrau Chwaraeon 2017

2016

Perfformiwr Chwaraeon Iau

Mia Roberts

Chwaraeon Gwobr Ysgolion

Ysgol Bodnant

Ysbrydoliaeth Ifanc y Flwyddyn

Harri Jones

Gwobr Anabledd

Inferno Dance

Perfformiwr Chwaraeon

Dayle Longford

Gwirfoddolwr y Flwyddyn

Delyth Jones

Tîm y Flwyddyn

Ruthin Tri-stars

Hyfforddwr y Flwyddyn

Darryl Jones

Cyflawniad Oes

Jack Baker

Llysgennad Chwaraeon Sir Ddinbych 2016

Delyth Jones

Gweld lluniau o Wobrau Chwaraeon 2016

2015

Perfformiwr Chwaraeon Iau

Layna Beattie

Chwaraeon Gwobr Ysgolion

Ysgol Clawdd Offa

Ysbrydoliaeth Ifanc y Flwyddyn

Jordan Worthington

Gwobr Anabledd

Kevin Woolmore

Perfformiwr Chwaraeon

Tesni Evans

Gwirfoddolwr y Flwyddyn

Robert Cunnah

Tîm y Flwyddyn

Prestatyn Girls Under 16

Hyfforddwr y Flwyddyn

Andrew Evans

Cyflawniad Oes

Gerald Hays

Llysgennad Chwaraeon Sir Ddinbych 2015

Robert Cunnah

Gweld lluniau o Wobrau Chwaraeon 2015

2014

 Perfformiwr Chwaraeon Iau

Layna Beattie         
 

Chwaraeon Gwobr Ysgolion 

Ysgol Hiraddug
 

 Ysbrydoliaeth Ifanc y Flwyddyn

Niall McGuinness
 

Gwobr Anabledd

AJ Pingram
 

Perfformiwr Chwaraeon

Harry Wilson
 

Gwirfoddolwr y Flwyddyn

Trevor Dutton
 

 Tîm y Flwyddyn

Tîm Pel-Droed Tref Dinbych
 

Hyfforddwr y Flwyddyn

Anthony Middleton
 

 Cyflawniad Oes

Gareth Hughes
 

Llysgennad Chwaraeon Sir Ddinbych 2014

AJ Pingram
 
 
 
2013

 Perfformiwr Chwaraeon Iau

Olivia Fuller 
 

Chwaraeon Gwobr Ysgolion 

Ysgol Uwchradd Prestatyn
 

 Ysbrydoliaeth Ifanc y Flwyddyn

Michael Kitchen 
 

Gwobr Anabledd

Emily Noden 
 

Perfformiwr Chwaraeon

James Roberts 
 

Gwirfoddolwr y Flwyddyn

Sophie Vaughan 
 

 Tîm y Flwyddyn

Prestatyn FC
 

Hyfforddwr y Flwyddyn

Roydon Healy 
 

 Cyflawniad Oes

Jeff Jenkins 
 

Llysgennad Chwaraeon Sir Ddinbych 2013

Prestatyn FC
 
 
 
2012

 Perfformiwr Chwaraeon Iau

Dylan Kerfoot-Robson
 

 Gwobr Arwr Di-glod

Iris Thomas
 

 Gwobr Ysbrydoliaeth Ifanc

Jake Jones
 

Gwobr Chwaraeon Anabledd

Aaron Evans
 

Perfformiwr Chwaraeon

Nathan Jones
 

Gwirfoddolwr y flwyddyn

Mike Hayes
 

 Tîm y flwyddyn

Rhyl Netball Club
 

Hyfforddwr y flwyddyn

Ian Evans
 

 Gwobr cyflawniad oes

Bruce Carlyle
 

 Llysgennad Chwaraeon Sir Ddinbych 2012

Aaron Evans