Diweddaraf am coronafeirws

Loggerheads a Moel Famau

Mae Parciau Gwledig Loggerheads a moel famau a'u meysydd parcio wedi ail-agor i'r cyhoedd ar ddydd Llun y 6ed o Orffennaf.

Parciau a meysydd chwarae

Yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru, rydym wedi ail-agor barciau a mannau chwarae i blant. Mae'r safleoedd yn cynnwys y Gerddi Botanegol a chaeau Coronation Gardens yn y Rhyl, Parc Glanyrafon yn Llangollen, Cae Ddol, Rhuthun, a mannau chwarae awyr agored ar draws y sir.

Bydd arwyddion yn cael eu gosod ar safleoedd i atgoffa pobl i barhau i ymbellhau'n gymdeithasol wrth ddefnyddio cyfleusterau. Mwy gwybodaeth.

Denbighshire Leisure Ltd

Mae’r gwasanaeth wedi cymryd y penderfyniad anodd i gau pob un o'u safleoedd hyd nes y ceir rhybudd pellach.

Mae cyfleusterau hamdden wedi cau yn cynnwys SC2, Ninja TAG, Pafiliwn y Rhyl a bwyty a bar 1891, NOVA Prestatyn, pob canolfan hamdden, Canolfan Fowlio Gogledd Cymru, Canolfan Grefftau Rhuthun a Chaffi R, Neuadd Tref y Rhyl a Phafiliwn Llangollen.   Bydd timau'n defnyddio'r amser hwn i gynllunio eu digwyddiadau a'u pecynnau yn y dyfodol ar gyfer eu hatyniadau, eu canolfannau hamdden a'u bwytai ac i sicrhau ein bod yn dod yn ôl â newyddion, digwyddiadau a gweithgareddau hyd yn oed yn fwy cyffrous ar draws holl safleoedd hamdden Sir Ddinbych.

Bydd Hamdden Sir Ddinbych Cyf yn rhewi pob taliad debyd uniongyrchol am aelodaeth ffitrwydd a gwersi nofio, yn effeithiol ar unwaith. Ni fyddant yn gwneud rhagor o gasgliadau ar eich debyd uniongyrchol hyd nes y rhoddir rhybudd pellach. Nid oes angen i gwsmeriaid wneud unrhyw beth – bydd y gwasanaeth yn gwneud hyn ar eu rhan ac yn rhoi gwybod i bobl ymlaen llaw pryd y byddant yn ailgychwyn, unwaith y daw'r sefyllfa Covid-19 yn gliriach.

Caiff y cynllun atgyfeirio ymarfer corff ei atal hyd nes rhoddir rhybudd pellach.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Hamdden

O’r digwyddiadau diweddaraf a gweithgareddau hamdden i barciau a hobïau, dewch o hyd i rywbeth i’w wneud yn Sir Ddinbych.
.

 

 

 

.

Ewch yn syth i...

 

Canolfannau hamdden Canolfannau hamdden, aelodaeth,  archebu ar-lein a mwy

 

Amserlen hamdden Darganfod mwy am ddosbarthiadau, ein rhaglen, a gweithgareddau eraill mewn canolfan yn eich ardal chi.

 

Gwefan Hamdden Sir DdinbychYn dod i ffitrwydd gyda Hamdden Sir Ddinbych.

.

 

CerddedEwch i denbighshirecountryside.org.uk er mwyn darganfod sut i archwilio Sir Ddinbych ar droed.

 

Ein cefn gwladDarganfod ble mae ein safleoedd rheoledig a sut i’w cyrraedd.

 

Digwyddiadau Edrychwch beth sy’n digwydd yn Sir Ddinbych.

.

 

Canolfannau IeuenctidMae gennym ni nifer o ganolfannau ieuenctid a darpariaethau ar draws Sir Ddinbych.

 

Amgueddfeydd a thai hanesyddol Archwilio ei’n strwythurau hanesyddol.

 

BeicioEwch i ridenorthwales.co.uk am fwy o wybodaeth beicio.

.

Mwy...

SC2 y RhylGrantiau chwaraeon Sinemâu Traethau a llynnoeddGolff Cestyll a safleoedd crefyddolHarbwr y RhylCanolfan Fowlio Gogledd CymruNova PrestatynFframwaith hamdden y DU Meysydd chwarae Gwobrwyon Chwaraeon Chwaraeon Anabledd Campau'r Ddraig Atgyfeiriad Ymarfer Corff Galerïau celf a theatrau Gwasanaethau Ieuenctid

leisure-framework-logo