Diweddaraf am coronafeirws

Mae’r Cyngor wedi gau parciau a mannau chwarae ar draws y sir. 

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Meysydd chwarae

Diogelwch

Report a problem with play areas and recreation grounds

Meysydd chwarae mewn llecynnau agored a meysydd hamdden

Dewiswch un o'r ardaloedd isod, i weld ble mae'r meysydd chwarae yn.

 

Bodelwyddan
Ffordd Parc Castell
Clos Deganwy
Coronation Close
Corwen
Clawdd Poncen
Maesafallen
Uwch y Dre
War Memorial Park
Dinbych
Crud y Castell
Cysgod y Graig
Llys Gwyndyr
Y Maes
Colomendy
Middle Parc
Lon Tywysog
Myddelton Avenue
Mount Woods
Temple Bar Square
Dyserth
King George V
Maes Glas
Llangollen
Coed Afon/Queens Street
Berwyn Road
Meliden
Ffordd Tynewydd
Memorial gardens
Ty Newydd field
Prestatyn
Ffrith Beach festival gardens
Central beach
South Avenue
Rochester Drive
Morfa Close
Fforddisa
Cwrt Berllan
Ffordd Idwal
Ffordd Parc Bodnant
Pen Tywyn
Beach Road East
Rhodfa Wyn
Coronation Gardens
Rhuddlan
Admirals field
Library field
Nature reserve
Y Rhyl
Arena
Aspen Walk
Botanical Gardens
Brickfields Pond
Bro Deg
Chatsworth Road
Childrens Village
East Parade
Fem Way
Garden of remembrance
John Street
Kingsley Avenue
Promenade
Rhyl Adventure Playground
Sholing Drive
Skate Park
Splash Point
St margaret's corner
The Geufron
Vaughan Street
Violet Grove
Walnut drive
Y Gorlan 
Rhuthun
Bro Deg
Bryn Eryl
Erw Goch
Llawr y Dyffryn
Canol y Dre
Halfryn
Parc y Dre
Maes y Dre
Llenelwy
Lower Street
The Roe
Bryn Gobaith
Ffordd Newydd
Bro Havard
Heol Clwyd
Lleoliadau Eraill
Betws Gwerfyl Goch
Bryneglwys 
Clocaenog
Canolfan Gymunedol Trefnant
Ffordd Cae Canol Trefnant 
Gwyddelwern 
Henllan 
Llandyrnog 
Llantysilio Berwen
Loggerheads
Maes Hyfryd 
Maes Rathbone 
Meysydd chwarae Llanferres 
Melin y Wig 
Nantglyn 
Pentre Llanrhaeadr 
Pwllglas 
Rhuallt
Maes ysgol Carrog 
Ty-Coch Street, Henllan 

Gweld Meysydd chwarae ar fap mwy