Anabledd Corfforol a Dysgu

Mae sawl ffordd y gallwn eich cefnogi os oes gennych anabledd.

Ewch yn syth i...

 

Anableddau dysguRydym yn cynnig cymorth a chyngor i bobl sydd ag anableddau dysgu.

 

Addasu eich cartrefGall addasiadau i’ch cartref eich helpu os ydych yn oedrannus neu’n anabl.

 

Bathodynnau glas Sut i wneud cais am neu adnewyddu bathodyn glas.

.
.