Hygyrchedd mewn mannau cyhoeddus

Mae ein Pecyn Gwaith Cynhwysiant Anabledd yn rhoi awgrymiadau, cyngor a chanllawiau ar sut i wneud lleoliad yn fwy hygyrch a chynhwysol i bobl anabl. 

Mae’r pecyn wedi’i rannu’n dair rhan:

Llyfryn cynhwysiant

Mae’r Llyfryn Cynhwysiant yn cynnwys cyflwyniad cyffredinol i gynhwysiant anabledd, gwybodaeth am ofynion cyfreithiol darparwyr o ran cynhwysiant, 7 prif gyngor gan rieni i ddarparwyr, gwybodaeth benodol am amrywiaeth o namau ac awgrymiadau ar gyfer darparu gwybodaeth hygyrch a llawer mwy. 

Lawrlwytho’r llyfryn cynhwysiant

Pecyn Hunan-asesu Cynhwysiant

Mae’r Pecyn Hunan-asesu yn gosod ystod o safonau cynhwysiant y gall darparwyr eu defnyddio i asesu eu lleoliad a llunio cynllun gweithredu datblygiad maes o law. 

Lawrlwytho’r Pecyn Hunan-asesu

Cardiau Gwybodaeth am Anabledd

Mae’r cardiau hyn yn rhoi disgrifiad byr am nifer o namau cyffredin, awgrymiadau ar gynhwysiant a chyfeiriad at wefannau sy'n rhoi gwybodaeth ychwanegol. 

Lawrlwytho’r Cardiau Gwybodaeth am Anabledd

Gallwch gysylltu â ni os hoffech gael rhagor o wybodaeth am y pecyn gwaith drwy e-bostio porthcpt@sirddinbych.gov.uk