Gofalwyr

Os ydych chi’n gofalu am rywun, fe allwn ni eich cefnogi gyda’ch dyletswyddau.

Ewch yn syth i...

 

Cefnogaeth a chyngorGwybodaeth a chyngor ar y cymorth sydd ar gael i ofalwyr.

 

Cerdyn argyfwng gofalwyrMwy o wybodaeth am Gardiau Argyfwng Gofalwyr a sut i dderbyn un.

 

Gofalwyr ifancOs ydych chi dan 18 oed ac yn gofalu am rywun, fe allwn ni eich helpu chi.

.
.