Coronafeirws - Gwybodaeth ddiweddaraf am wasanaethau

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Ymateb Covid-19: Swyddi gwag

Rydym yn chwilio am staff gofal i helpu gyda'r ymateb i'r Coronafirws.

Gweld manylion swyddi gwag Recriwtio Gofal 

Ymunwch â'r rheng flaen rithwir fel rhan o Wasanaeth Olrhain Cysylltiadau Gogledd Cymru

Hoffech chi ymuno â’r rheng flaen rithwir a chwarae eich rhan i drechu pandemig COVID-19. Mae Cyngor Sir y Fflint, cyflogwr arweiniol Gwasanaeth Olrhain Cysylltiadau newydd y gogledd, yn recriwtio timau olrhain a fydd wedi’u halinio i bob un o chwe chyngor gogledd Cymru. Mwy gwybodaeth.

Iechyd a gofal cymdeithasol

Gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol y Cyngor, y GIG ac eraill.

Ewch yn syth i...

 

Oedolion Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth i Oedolion.

 

Plant, pobl ifanc a theuluoedd Cyngor a Chefnogaeth i deuluoedd, adrodd am blentyn mewn peryg, gwybodaeth am faethu, mabwysiadu a mwy.

 

Gwasanaethau iechyd Dod o hyd i Feddyg Teulu, deintyddion a gwasanaethau eraill y GIG yn eich ardal.

.

 

Diogelu Gwybodaeth am amddiffyn plant, pobl ifanc ac oedolion diamddiffyn  rhag camdriniaeth neu esgeulustod.

 

Cwnsela i Blant a Phobl Ifanc Darganfod mwy am Wasanaeth Cwnsela Annibynnol Pobl Ifanc Sir Ddinbych.

 

DEWIS CymruGwybodaeth am bobl a gwasanaethau yn eich ardal a all eich helpu gyda’r pethau sy’n bwysig i chi.

.

Mwy...

Anabledd Corfforol a DysguCyrchu gwybodaeth Gofalwyr Eiriolaeth Cwynion, canmoliaethau ac adborthHyfforddiant ar gyfer gofal cymdeithasolTaflenni y gwasanaethau cymdeithasol Gwasanaethau Ieuenctid Chwaraeon Anabledd Canolfannau Plant Integredig Cwrs cymorth cyntaf