Iechyd a gofal cymdeithasol

Gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol y Cyngor, y GIG ac eraill.

Ewch yn syth i...

 

Oedolion Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth i Oedolion.

 

Plant, pobl ifanc a theuluoedd Cyngor a Chefnogaeth i deuluoedd, adrodd am blentyn mewn peryg, gwybodaeth am faethu, mabwysiadu a mwy.

 

Gwasanaethau iechyd Dod o hyd i Feddyg Teulu, deintyddion a gwasanaethau eraill y GIG yn eich ardal.

.

 

Diogelu Gwybodaeth am amddiffyn plant, pobl ifanc ac oedolion diamddiffyn  rhag camdriniaeth neu esgeulustod.

 

Cwnsela i Blant a Phobl Ifanc Darganfod mwy am Wasanaeth Cwnsela Annibynnol Pobl Ifanc Sir Ddinbych.

 

DEWIS CymruGwybodaeth am bobl a gwasanaethau yn eich ardal a all eich helpu gyda’r pethau sy’n bwysig i chi.

.

Mwy...

Anabledd Corfforol a DysguCyrchu gwybodaeth Gofalwyr Eiriolaeth Cwynion, canmoliaethau ac adborthHyfforddiant ar gyfer gofal cymdeithasolTaflenni y gwasanaethau cymdeithasol Gwasanaethau Ieuenctid Chwaraeon Anabledd Canolfannau Plant Integredig Cwrs cymorth cyntaf