Oedolion

Ffeindiwch ba help a chymorth sydd ar gael i oedolion yn Sir Ddinbych.

Ewch yn syth i...

 

Adrodd amheuaeth o gam-drin oedolion Beth i’w wneud os byddwch yn ofni fod oedolyn mewn perygl o gael ei gam-drin.

 

Beth sy’n bwysig i chi - byw’n annibynnolDarganfyddwch sut i gael cymorth gyda thasgau bob dydd fel y gallwch aros yn eich cartref.

 

Yw fy nghartref yn addas ar fy nghyfer?Newid a gwella fy nghartref fel y gallaf fyw'n ddiogel ac yn annibynnol.

.

 

Cyngor a chyfarwyddyd ynglŷn â thai Darganfyddwch beth i'w wneud pan na fydd yn bosib byw gartref yn ddiogel.

 

Newidiadau i ofal a chefnogaeth yng Nghymru Darganfyddwch sut rydym yn darparu gofal a chefnogaeth

 

Trefniadau Diogelu rhag Colli RhyddidMae’r Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid yn darparu diogelwch cyfreithiol ar gyfer pobl ddiamddiffyn mewn ysbyty neu gartref gofal.

.

 

Deddf Gallu MeddwlCymorth i bobl y mae eu gallu i wneud penderfyniadau’n cael ei effeithio gan broblemau iechyd meddwl.

 

Cysylltu â niGallwn roi Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth i’ch helpu i ddod yn ddinasyddion mwy gwybodus, mwy annibynnol sy’n gofalu am eich hunain.

 

Pwyntiau SiaradDarganfod pwynt siarad

.
.

Mwy...

DiogeluIechyd meddwlAnabledd Corfforol a DysguGofalwyrCamddefnyddio sylweddau Eiriolaeth Talu am ofal Datganiad sefyllfa'r farchnad Heneiddio'n Dda yn Sir Ddinbych 2015-2019Gwasanaethau Cymorth Cymunedau - Arolwg Blynyddol