Cylchoedd darllen

Mae cylchoedd darllen yn gyfle i gyfarfod â darllenwyr eraill i sgwrsio’n anffurfiol am y llyfr y buoch yn ei ddarllen. Rai misoedd bydd pawb yn darllen yr un llyfr, neu lyfrau ar yr un thema.

Byddwn hefyd yn cael ymweliadau gan awdur gwadd, a digwyddiadau arbennig. Cysylltwch â’r llyfrgell i gael mwy o wybodaeth, ac i ffeindio ba lyfr i’w ddarllen ar gyfer y cyfarfod nesaf – fe fydd yna groeso mawr i chi. .

Ble mae fy nghylch darllen agosaf?

Cliciwch ar y penawdau isod i gael manylion cylchoedd darllen yn eich llyfrgell leol. 

Llyfrgell Corwen
Cylch darllen llyfrgell Corwen (Cyfrwng Cymraeg) Pnawn Dydd Iau cyntaf pob mis 2.15pm
Llyfrgell Dinbych
Cylch darllen llyfrgell Dinbych 3ydd Dydd Iau y mis, 2pm
Sgwrs a sangria (cyfrwng Cymraeg) Bob yn ail fis ar Ddydd Llun am 7.30pm. Ffoniwch i gael mwy o fanylion.
Llyfrgell Llanelwy
Cylch darllen llyfrgell Llanelwy Dydd Mercher 1af y mis, 7.30pm
Llyfrgell Llangollen
Cylch darllen llyfrgell Llangollen Dydd Gwener 1af y mis, 7pm
Cylch darllenwyr drama 3ydd Dydd Llun y mis, 2pm - 4pm.
Cylch darllen dysgwyr Cymraeg Ffoniwch 01978 869600 i gael amseroedd cyfarfod.
Llyfrgell Prestatyn
Cylch darllen nos Lun 2il Ddydd Llun y mis, 6pm
Cylch darllen Dydd Mawrth 3ydd Dydd Mawrth y mis, 2pm .
Cylch darllen Dydd Iau Dydd Iau 1af y mis, 2pm
Llyfrgell Rhuthun
Cylch darllen llyfrgell Rhuthun 2il Dydd Mercher y mis, 7.30pm
Cylch darllen llyfrgell Rhuthun (cyfrwng Cymraeg) 3ydd Dydd Mawrth y mis, 2pm.
Cylch darllen y dysgwyr Dydd Llun olaf y mis am 3.00pm i 4:oopm
Llyfr a llymed (cyfrwng Cymraeg) Dydd Llun olaf y mis, bob yn ail fis, 7.30pm
Llyfrgell Y Rhyl
Grŵp Darllen Llyfrgell Rhyl Pob cyntaf Dydd Iau y mis -  11am i 12 hanner dydd

Os hoffech chi ddechrau eich cylch darllen eich hun, mae’r llyfryn hwn yn rhoi cynghorion defnyddiol.