Lawrlwythiadau digidol

Os ydych chi'n aelod o'r llyfrgell, gallwch chi lawrlwytho fersiynau digidol o lyfrau, llyfrau llafar, gomics a chylchgronnau.  Cliciwch ar y penawdau isod i gael gwybod mwy:

E-lyfrau

Fersiynau electronig o lyfrau print ydi e-lyfrau. Gallwch eu lawrlwytho a'u darllen ar gyfrifiadur tabled, darllenydd e-lyfrau, cyfrifiadur personol, ac ar y rhan fwyaf o ffonau deallus.

Nid yw pob llyfr ar gael mewn fformat e-lyfr, ond mae'r nifer yn cynyddu drwy'r amser, felly gwiriwch y wefan i e-Lyfrau i Gymru yn aml i weld teitlau newydd.

Sut mae lawrlwytho e-lyfr?

Gallwch ddefnyddio dau wahanol wefan i chwilio am a benthyg e-lyfrau:

BorrowBox

Gallwch fenthyg hyd at 10 e-lyfr (a 10 e-lyfr llafar) ar y tro, am 21 diwrnod. Cynnwys iaith Saesneg yn unig sydd ar gael.

Y ffordd gorau i ddarllen eich e-lyfr yw i lawrlwytho’r app Borrowbox am ddim ar gyfer eich ffon symudol neu lechen o’r iTunes Appstore neu Google Play store – a gallwch ddarllen wrth fynd! Byddwch angen rhif eich cerdyn llyfrgell i greu eich cyfrif. Os nad ydych yn aelod yn barod, gallwch ymuno’n sydyn ac yn rhwydd ar-lein.

E-lyfrau llafar

Mae e-lyfrau llafar yn llyfrau sain y gallwch eu lawrlwytho a gwrando arnynt ar eich cyfrifiadur personol, Mac neu amrywiaeth o ddyfeisiau cludadwy.

Sut mae lawrlwytho e-lyfrau llafar?

Gallwch ddefnyddio ddau wahanol wefan i chwilio am a benthyg e-lyfrau:

Borrowbox

Gallwch fenthyg hyd at 10 e-lyfr llafar (a 10 e-lyfr) ar y tro, am 21 diwrnod. Cynnwys iaith Saesneg yn unig sydd ar gael.

Y ffordd gorau i ddarllen eich e-lyfr llafar yw i lawrlwytho’r app Borrowbox am ddim ar gyfer eich ffon symudol neu lechen o’r iTunes Appstore neu Google Play store – a gallwch wrando wrth fynd! Byddwch angen rhif eich cerdyn llyfrgell i greu eich cyfrif. Os nad ydych yn aelod yn barod, gallwch ymuno’n sydyn ac yn rhwydd ar-lein.

RBdigital

Bydd angen i chi gofrestru a chreu cyfrif gan ddefnyddio manylion eich cerdyn llyfrgell. Cynnwys iaith Saesneg yn unig sydd ar gael. Bydd angen i chi hefyd lawrlwytho'r ap ar eich dyfais. Gallwch fenthyg e-lyfrau llafar am hyd at dair wythnos ar y tro, a gallwch eu dychwelyd yn fuan neu eu hadnewyddu os oes angen.

E-gylchgronnau

Darllenwch gylchgronnau am ddim ar gyfrifiadur, ffôn glyfar neu lechen. Mae dros 260 o deitlau poblogaidd i ddewis ohonynt, gan gynnwys rhifynnau cyfredol ac ôl-rifynnau. Gallwch fenthyg faint cynnoch a does dim terfyn amser ar ba mor hir cewch eu cadw.

I ddarllen e-gylchgronnau pan nad ydych arlein byddwch angen lawrlwytho ap RBDigital am ddim i’ch dyfais.

Cam 1

Lawrlwythwch ap RBDigital i’ch dyfais.

Cam 2

Tapiwch y ddolen “Register now” ar brif dudalen yr ap i greu eich cyfrif mewn cam neu ddwy:

  1. Dewiswch eich gwlad
  2. Dewiswch Denbighshire
  3. Teipiwch mewn fir eich cerdyn llyfrgell, creu enw defnyddiwr a chyfrinair cofiadw.

Unwaith rydych wedi cofrestru, byddwch yn cael eich logio i mewn yn awtomatig a gallwch fwynhau’r cynnwys.

Cam 3

Dewiswch eich cylchgrawn.

Gallwch bori trwy’r cylchgronnau, neu glicio ar y chwyddwydr i chwilio am deitl, genre neu iaith benodol.

Pan ddewch o hyd i deitl rydych ei eisiau, cliciwch ar Checkout,wedyn Read, a bydd y cylchgrawn yn lawrlwytho i’ch dyfais. Nodwch taw dros gysylltiad diwifr yn unig y bydd eich teitl yn lawrlwytho. Gallwch newid hyn yn Settings.

Os ydych yn defnyddio cyfrifiadur, ewch i wefan RBDigital a chlicio ar 'Register' yn y gornel dde uchaf, a chwblhau’r ffurflen fer (peidiwch â chynnwys bylchau yn eich enw defnyddiwr). Rydych nawr wedi logio mewn a gallwch chwilio am a darllen cylchgronnau yn syth arlein. Nodwch na allwch lawrlwytho cylchgronnau i’w darllen pan nad ydych arlein ar eich cyfrifiadur.
E-gomics

Darllenwch gomics a nofelau graffig am ddim ar gyfrifiadur, ffôn glyfar neu lechen. Mae dros 800 rhifyn i ddewis ohonynt, gyda chyfnod benthyg o 30 niwrnod a dychwelyd awtomatig.

I ddarllen e-gomics a nofelau graffig  pan nad ydych arlein byddwch angen lawrlwytho ap RBDigital am ddim i’ch dyfais.

Cam 1

Lawrlwythwch ap RBDigital i’ch dyfais.

Cam 2

Tapiwch y ddolen “Register now” ar brif dudalen yr ap i greu eich cyfrif mewn cam neu ddwy:

  1. Dewiswch eich gwlad
  2. Dewiswch Denbighshire
  3. Teipiwch mewn fir eich cerdyn llyfrgell, creu enw defnyddiwr a chyfrinair cofiadw.

Unwaith rydych wedi cofrestru, byddwch yn cael eich logio i mewn yn awtomatig a gallwch fwynhau’r cynnwys.

Cam 3

Dewiswch eich comig/nofel graffig.

Gallwch bori trwy’r cylchgronnau, neu glicio ar y chwyddwydr i chwilio am deitl, genre neu iaith benodol.

Pan ddewch o hyd i deitl rydych ei eisiau, cliciwch ar Checkout,wedyn Read, a bydd y rhifyn yn lawrlwytho i’ch dyfais. Nodwch taw dros gysylltiad diwifr yn unig y bydd eich teitl yn lawrlwytho. Gallwch newid hyn yn Settings.

Os ydych yn defnyddio cyfrifiadur, ewch i wefan RBDigital a chlicio ar 'Register' yn y gornel dde uchaf, a chwblhau’r ffurflen fer (peidiwch â chynnwys bylchau yn eich enw defnyddiwr). Rydych nawr wedi logio mewn a gallwch chwilio am a darllen cylchgronnau yn syth arlein. Nodwch na allwch lawrlwytho cylchgronnau i’w darllen pan nad ydych arlein ar eich cyfrifiadur.