Llyfrgell gerddoriaeth

Mae gennym ni gasgliad mawr o gerddoriaeth brint ar gael i’w benthyca i gerddorfeydd, corau ac unigolion. Mae’n cynnwys sgorau sioeau cerdd, sgorau operâu, teitlau offerynnol unigol, libretos a mwy.

Gallwch chwilio am gerddoriaeth brint yng nghatalog y llyfrgell. Nid yw peth o’r casgliad yn y catalog, felly os na allwch ddod o hyd i’r hyn y bydd arnoch ei angen, cysylltwch â ni ar-lein neu ffoniwch ni ar 01824 705274 i weld a ydi o gennym ni.

Os na fydd teitl arbennig mewn stoc neu os bydd arnoch angen mwy o gopïau, fe allwn eu cael fel arfer drwy’r rhwydwaith cenedlaethol o fenthyciadau rhyng-lyfrgell.

Faint mae o'n ei gostio?

Copïau sengl ar gyfer unigolion i astudio Am ddim
Copïau lluosog ar gyfer sefydliadau £1 y copi am 3 mis 
Setiau cerddorfaol £10 y set am 3 mis 

Os bydd arnoch eisiau adnewyddu unrhyw eitem ar ôl cyfnod y benthyciad cyntaf o 3 mis, yna bydd y taliadau hyn yn ddyledus eto.