Diweddaraf am coronafeirws

Oherwydd y sefyllfa bresennol mae ein adeiladau llyfrgell a gwasananaethau caeth i'w tai ar gau. Gan na allwch dychwelyd eich llyfrau, ni fyddwch yn cael eich dirwyo a bydd y llyfrau yn cael eu hadnewyddu yn awtomatig. Cadwch afael ar eich llyfrau adref. Ni fydd modd i chi archebu llyfrau am gyfnod chwaith tra rydym yn ail-lunio ein gwasanaeth. Ymddiheurwn am hyn. Cofiwch fod modd i chi ymuno hefo’r llyfrgell a lawrlwytho e-lyfrau, e-lyfrau llafar a chylchgronnau am ddim – cliciwch at y botwm Catalog y llyfrgell isod.

Catalog y llyfrgell

Archifau Sir Ddinbych: Mae ein hystafell ymchwil ar gau ar hyn o bryd. Am fwy o wybodaeth, ewch i'n gwefan.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Llyfrgelloedd ac archifau

O hanes teuluol i’r llyfrau a’r DVDs diweddaraf, fforiwch wasanaeth llyfrgell ac archifau Sir Ddinbych.
.

Canfod Llyfrgell a Siop Un Alwad neu archifdy:


Catalog y llyfrgell

.

Ewch yn syth i...

 

Ymuno â'r llyfrgell Ymunwch â’r llyfrgell ar-lein, neu gofynnwch am rif PIN os nad oes gennych chi un eisoes.

 

Eich cyfrif Mewngofnodwch i'ch cyfrif llyfrgell ar-lein i chwilio a cheisio am eitemau, neu adnewyddu'ch benthyciadau.

 

Lawrlwythiadau digidol Sut i lawrlwytho e-lyfrau, e-lyfrau llafar, e-gylchgronnau ac e-gomics.

.

 

Archifau Sir Ddinbych Catalogau a chofnodion i helpu ag ymchwil hanesyddol.

 

Llyfrgell gyfeiriol ar-lein Deunydd ar-lein i helpu â phrosiectau, ymchwil a mwy.

 

Clybiau llyfrau a chylchoedd darllen Bydd cylchoedd darllen yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd mewn llyfrgelloedd ledled Sir Ddinbych.

.

Mwy...

Strategaeth Llyfrgell Sir Ddinbych 2019-22Llyfrgelloedd plant Llyfrgell gerddoriaeth Dechrau Da Gwasanaeth llyfrgell cartref Cyfrifiaduron a chyrchiad i'r rhyngrwyd TaliadauAdnewyddu ar-leinGwybodaeth am ganser gan Macmillan Defnydd o ystafelloedd a gofod Llyfrgelloedd a Siopau Un Alwad Telerau ac Amodau Gwasanaeth Llyfrgell Sir Ddinbych Cysylltu â ni Gwirfoddoli mewn llyfrgell

wordpress-icon-black
Blog yr Archifau

Tudalen facebook Llyfrgelloedd
wordpress-icon-black
Blog yr Llyfrgelloedd

Cyfrif Twitter Llyfrgelloedd