Diweddaraf am coronafeirws

Cyfrifiaduron llyfrgell a gwasanaeth Siop Un Alwad

Mae llyfrgelloedd yn Corwen, Dinbych, Prestatyn ac y Rhyl yn cynnig gwasanaethau Siop Un Alwad a mynediad i gyfrifiaduron ac argraffu, trwy apwyntiad yn unig (bydd llyfrgelloedd eraill yn dilyn yn fuan).

I gael mynediad i’r cyfrifiaduron ffoniwch y llyfrgell a rhoi eich rhif cerdyn llyfrgell i wneud apwyntiad. Oherwydd cyfyngderau, bydd sesiynau yn 45 munud, unwaith yr wythnos i bob unigolyn am y tro.

Os ydych angen cymorth gydag ymholiad Cyngor neu i wneud taliad, ffoniwch y llyfrgell gan sicrhau fod gennych yr holl fanylion, er mwyn i ni fedru delio gyda’ch ymholiad a threfnu apwyntiad os byddwch angen galw mewn.

Archebu a chasglu llyfrau llyfrgell yn ystod COVID-19

Er bod ein llyfrgelloedd ar gau ar gyfer defnydd arferol ar hyn o bryd, gallwch rwan archebu a chasglu llyfrau os ydych yn aelod o Lyfrgelloedd Sir Ddinbych.

Sut i archebu a chasglu llyfrau llyfrau llyfrgell yn ystod Covid-19.

Bydd y Gwasanaeth Llyfrgell Cartref hefyd yn ail-gychwyn danfon llyfrau, ac rydym yn gweithio ar y cynlluniau i ail-gyflwyno gwasanaethau eraill.

Mae llyfrau yn cael eu hadnewyddu yn awtomatig ac ni fyddwch yn cael eich dirwyo.

Cofiwch y gallwch ymuno â’r llyfrgell a lawrlwytho e-lyfrau, e-lyfrau llafar, cylchgronnau a phapurau newydd am ddim – cliciwch ar y botwm Catalog y Llyfrgell isod.

Catalog y llyfrgell

Sgwad Gwirion Sialens Ddarllen yr Haf 2020

Darganfyddwch sut i gymryd rhan yn y Sgwad Gwirion Sialens Ddarllen yr Haf 2020.

Archifau Sir Ddinbych: Mae ein hystafell ymchwil ar gau ar hyn o bryd. Am fwy o wybodaeth, ewch i'n gwefan.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Llyfrgelloedd ac archifau

O hanes teuluol i’r llyfrau a’r DVDs diweddaraf, fforiwch wasanaeth llyfrgell ac archifau Sir Ddinbych.
.

Canfod Llyfrgell a Siop Un Alwad neu archifdy:


Catalog y llyfrgell

.

Ewch yn syth i...

 

Ymuno â'r llyfrgell Ymunwch â’r llyfrgell ar-lein, neu gofynnwch am rif PIN os nad oes gennych chi un eisoes.

 

Eich cyfrif Mewngofnodwch i'ch cyfrif llyfrgell ar-lein i chwilio a cheisio am eitemau, neu adnewyddu'ch benthyciadau.

 

Lawrlwythiadau digidol Sut i lawrlwytho e-lyfrau, e-lyfrau llafar, e-gylchgronnau ac e-gomics.

.

 

Archifau Sir Ddinbych Catalogau a chofnodion i helpu ag ymchwil hanesyddol.

 

Llyfrgell gyfeiriol ar-lein Deunydd ar-lein i helpu â phrosiectau, ymchwil a mwy.

 

Clybiau llyfrau a chylchoedd darllen Bydd cylchoedd darllen yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd mewn llyfrgelloedd ledled Sir Ddinbych.

.

Mwy...

Strategaeth Llyfrgell Sir Ddinbych 2019-22Llyfrgelloedd plant Llyfrgell gerddoriaeth Dechrau Da Gwasanaeth llyfrgell cartref Cyfrifiaduron a chyrchiad i'r rhyngrwyd TaliadauAdnewyddu ar-leinGwybodaeth am ganser gan Macmillan Defnydd o ystafelloedd a gofod Llyfrgelloedd a Siopau Un Alwad Telerau ac Amodau Gwasanaeth Llyfrgell Sir Ddinbych Cysylltu â ni Gwirfoddoli mewn llyfrgell

wordpress-icon-black
Blog yr Archifau

Tudalen facebook Llyfrgelloedd
wordpress-icon-black
Blog yr Llyfrgelloedd

Cyfrif Twitter Llyfrgelloedd