Diweddaraf am coronafeirws

Mae adeiladau ein llyfrgelloedd ar gau. Rydym yn gweithio ar dduliau newydd o ddwrparu ein gwasanaethau a bydd manylion pellach yn dilyn. Mae ein gwasanaeth arlein ar agor 24/7 ar gyfer lawrlwytho llyfrau a chylgraonnau digidol a ffynonellau gwybodaeth.

Y newyddion diweddaraf am ein gwasanaethau a chyngor ar Coronafeirws

Llyfrgelloedd ac archifau

O hanes teuluol i’r llyfrau a’r DVDs diweddaraf, fforiwch wasanaeth llyfrgell ac archifau Sir Ddinbych.
.

Canfod Llyfrgell a Siop Un Alwad neu archifdy:


Catalog y llyfrgell

.

Ewch yn syth i...

 

Ymuno â'r llyfrgell Ymunwch â’r llyfrgell ar-lein, neu gofynnwch am rif PIN os nad oes gennych chi un eisoes.

 

Eich cyfrif Mewngofnodwch i'ch cyfrif llyfrgell ar-lein i chwilio a cheisio am eitemau, neu adnewyddu'ch benthyciadau.

 

Lawrlwythiadau digidol Sut i lawrlwytho e-lyfrau, e-lyfrau llafar, e-gylchgronnau ac e-gomics.

.

 

Archifau Sir Ddinbych Catalogau a chofnodion i helpu ag ymchwil hanesyddol.

 

Llyfrgell gyfeiriol ar-lein Deunydd ar-lein i helpu â phrosiectau, ymchwil a mwy.

 

Clybiau llyfrau a chylchoedd darllen Bydd cylchoedd darllen yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd mewn llyfrgelloedd ledled Sir Ddinbych.

.

Mwy...

Strategaeth Llyfrgell Sir Ddinbych 2019-22Llyfrgelloedd plant Llyfrgell gerddoriaeth Dechrau Da Gwasanaeth llyfrgell cartref Cyfrifiaduron a chyrchiad i'r rhyngrwyd TaliadauAdnewyddu ar-leinGwybodaeth am ganser gan Macmillan Defnydd o ystafelloedd a gofod Llyfrgelloedd a Siopau Un Alwad Telerau ac Amodau Gwasanaeth Llyfrgell Sir Ddinbych Cysylltu â ni Gwirfoddoli mewn llyfrgell

wordpress-icon-black
Blog yr Archifau

Tudalen facebook Llyfrgelloedd
wordpress-icon-black
Blog yr Llyfrgelloedd

Cyfrif Twitter Llyfrgelloedd