Llyfrgelloedd plant

Mae croeso i blant o bob oed yn llyfrgelloedd Sir Ddinbych. Mae pob llyfrgell ag adran arbennig ar gyfer plant, gyda llyfrau a gweithgareddau ar gyfer pob oed.

O ba oed y gall plentyn ymuno â'r llyfrgell?

Does yna ddim oed ieuengaf – dydi plant byth yn rhy ifanc i ymuno â’r llyfrgell. Gorau’n y byd po gynharaf y byddan nhw’n ymuno, gan fod rhannu llyfrau’n ifanc yn rhoi dechrau da i bob plentyn.

Beth all plant fenthyca?

Gall plant fenthyca hyd at 10 o eitemau ar y tro, yn cynnwys llyfrau a DVDs.

Gall plant fenthyg eitemau am hyd at 3 wythnos. Nid oes rhaid i blant o dan 16 oed i dalu ffioedd os byddant yn dychwelyd eu heitemau hwyr, ond os hoffech gadw eich eitemau hwy, yna mae'n hawdd i adnewyddu ar-lein. Nid oes rhaid i blant o dan 5 i dalu ffioedd am lyfrau wedi'u difrodi.

Pa weithgareddau sydd i blant?

Rydym yn cynnal sesiynau Stori a Chân ac Amser Twf trwy gydol y flwyddyn.  Nod y sesiynau hyn yw i wneud llyfrau yn hwyl i fabanod a phlant, trwy ddefnyddio caneuon, rhigymau a symudiadau. Maent yn arbennig o addas ar gyfer plant 3 oed ac iau, a'u rhieni a gofalwyr.

Bob blwyddyn, rydym yn rhedeg y Sialens Ddarllen yr Haf, ymgyrch genedlaethol i helpu plant i ddatblygu cariad at ddarllen. Mae'r her yn syml: i ymweld â'r llyfrgell 3 gwaith dros yr haf a benthyg o leiaf dau lyfr bob tro. Pan fyddwch yn cwblhau'r her, byddwch yn derbyn tystysgrif a medal. Mae'r her yn agored i bob plentyn ac yn rhad ac am ddim.

Yn ystod Wythnos Llyfrau Plant, bydd plant o ysgolion lleol yn ymweld â llyfrgelloedd i gwrdd ag awduron, ac mae ein Sgwadiau Sgwennu yn dod ag awduron ifanc talentog ynghyd ar gyfer gweithdai gydag awduron.