Ymuno â'r llyfrgell a derbyn eich PIN

I ymaelodi efo'r Llyfrgell a chael eich rhif adnabod personol, y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw llenwi'r ffurflen isod. Yna anfonir rhif aelodaeth a Rhif Adnabod Personol i'ch cyfeiriad cartref, a dylid cadw'r ddau rif yma'n ddiogel. Yna byddwch yn gallu defnyddio’r gwasanaethau ar-lein.Cynigir aelodaeth i drigolion Sir Ddinbych a’r dalgylch agos. Os ydych yn gweithio neu’n astudio yn Sir Ddinbych gallwch ddod yn aelod o’r llyfrgell drwy ymweld ag unrhyw un o'n llyfrgelloedd gydag un eitem yn dystiolaeth o pwy ydych chi.

Beth sy'n digwydd i fy ngwybodaeth?

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn casglu eich gwybodaeth bersonol er mwyn darparu gwasanaethau sydd yn berthnasol i’ch cais. Ni fydd yr wybodaeth yma’n cael ei rannu gydag unrhyw drydydd parti oni bai bod angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith.

Darllenwch ein hysbysiad preifatrwydd ar-lein i gael rhagor o wybodaeth ynghylch sut rydym ni’n trin eich gwybodaeth bersonol.

  • Eich manylion
  • Grŵp oed
  • Eich cyfeiriad

    Nodwch god post Sir Ddinbych yna pwyswch y botwm ‘Canfod cyfeiriad’.

    Neu, teipiwch eich cyfeiriad isod.