Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 31(6)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/S31/01
Dyddiad derbyn 30/05/2013
Effaith Debygol Dim bwriad i neilltuo unrhyw hawliau tramwy pellach
Manylion yr Ymgeisydd Ms Wendy Higlett
- -
Grantham; Lincolnshire.
NG31 6LL
Enw’r Cwmni WOODLAND TRUST
Enw lleol ar y lleoliad Pen-y-Coed
Stryd -
Pentref -
Tref Llangollen
Cod post LL20 8AR
Cymuned Llangollen
Cymuned cyn 1983 Llangollen
Cyfeirnod Grid O SJ219419
Cyfeirnod Grid I SJ230409
Dwyreiniad 321955
Gogleddiad 341955
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Tania Evans
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
tania.evans@denbighshire.gov.uk