Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 53(B)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/53B/29
Dyddiad derbyn 30/06/2006
Effaith Debygol Modify the Definitive Map to upgrade the footpath & bridleway to BOAT status
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw’r Cwmni On behalf of the Trail Riders Fellowship.
Enw lleol ar y lleoliad Llantysilo Mountain near Moel y Gaer
Stryd Bryneglwys
Tref Bryneglwys
Cod post LL219NE
Cymuned Bryneglwys
Cyfeirnod Grid O SJ171464
Cyfeirnod Grid I SJ162468
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Office
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
rightsofway@denbighshire.gov.uk