Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 53(B)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/53B/03
Dyddiad derbyn 02/09/1993
Rhif y Llwybr n/a
Effaith Debygol Modify the Definitive Map to add a byway to the Definitive Map
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw lleol ar y lleoliad Bodawen Lane, Gellifor
Stryd Bodawen Lane, Gellifor
Tref Llangynhafal
Cod post LL15 1RJ
Cymuned Llangynhafal
Cyfeirnod Grid O SJ12 622
Cyfeirnod Grid I SJ125625
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Adrian Walls
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
adrian.walls@denbighshire.gov.uk