Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 121(B)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol HA.52
Dyddiad derbyn 10/02/2020
Rhif y Llwybr 4
Statws y Llwybr Llwybr Cyhoeddus
Effaith Debygol Ail-alinio llwybr presennol
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw lleol ar y lleoliad Islwyn, Llandyrnog
Pentref Llandyrnog
Tref Llandyrnog
Cod post LL16 4LY
Cymuned Llandyrnog
Cyfeirnod Grid O SJ116667
Cyfeirnod Grid I SJ117668
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Office
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
rightsofway@denbighshire.gov.uk