Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 53(B)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/53B/27
Dyddiad derbyn 10/05/2000
Rhif y Llwybr Footpath 14 & 22
Effaith Debygol Modify the Definitive Map to connect footpath14 Llanfwrog to fp 22 Llanelidan
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw’r Cwmni Efenechtyd Community Council
Enw lleol ar y lleoliad A494 to Craig Adwy Wynt
Stryd A494 to Craig Adwy Wynt
Tref Pwllglas
Cod post LL15 ???
Cymuned Efenechtyd
Cymuned cyn 1983 Llanfwrog Rural
Cyfeirnod Grid O SJ114543
Cyfeirnod Grid I SJ116542
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Adrian Walls
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
adrian.walls@denbighshire.gov.uk