Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 31(6)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/S31/26
Dyddiad derbyn 06/09/2005
Effaith Debygol Dim bwriad i neilltuo unrhyw hawliau tramwy pellach
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw’r Cwmni Defence Estates Operations North
Enw lleol ar y lleoliad Kinmel Army Camp
Stryd Abergele Road
Tref Bodelwyddan
Cod post LL18 5TY
Cymuned Bodelwyddan
Cymuned cyn 1983 Bodelwyddan
Cyfeirnod Grid O SJ989745
Cyfeirnod Grid I SJ997756
Dwyreiniad 298955
Gogleddiad 374555
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Tania Evans
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
tania.evans@denbighshire.gov.uk