Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 31(6)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/S31/35
Dyddiad derbyn 02/02/2012
Effaith Debygol Dim bwriad i neilltuo unrhyw hawliau tramwy pellach
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw’r Cwmni Rhug Estate
Enw lleol ar y lleoliad Rhug Estate
Stryd -
Pentref Rhug
Tref Corwen
Cod post LL21 0EH
Cymuned Corwen
Cymuned cyn 1983 Corwen
Cyfeirnod Grid O SJ055440
Cyfeirnod Grid I SJ055440
Dwyreiniad 305507
Gogleddiad 344024
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Office
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
rightsofway@denbighshire.gov.uk