Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 53(B)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/53B/31
Dyddiad derbyn 16/01/2019
Statws y Llwybr Llwybr Cyhoeddus
Effaith Debygol Modify the Definitive Map to add a footpath from Rhos Helyg to Footpath 18
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw lleol ar y lleoliad Rhos Helyg to cemetery
Pentref Llandrillo
Tref Llandrillo
Cod post LL21 0TT
Cymuned Llandrillo
Cymuned cyn 1983 Llandrillo
Cyfeirnod Grid O SJ032369
Cyfeirnod Grid I SJ033370
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Office
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
rightsofway@denbighshire.gov.uk