Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 121(B)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol HA.38
Dyddiad derbyn 28/11/2012
Rhif y Llwybr 1
Statws y Llwybr Llwybr Cyhoeddus
Effaith Debygol Ail-alinio llwybr presennol ar gais y perchnogion tir
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw lleol ar y lleoliad Tyn Twll, Efenechtyd
Pentref Efenechtyd
Tref Efenechtyd
Cod post LL15 2LP
Cymuned Efenechtyd
Cyfeirnod Grid O SJ103553
Cyfeirnod Grid I SJ105550
Dwyreiniad 310355
Gogleddiad 355355
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Office
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
rightsofway@denbighshire.gov.uk