Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 53(B)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/53B/11
Dyddiad derbyn 25/11/2003
Rhif y Llwybr n/a
Effaith Debygol Modify the Definitive Map to add a footpath through the old Foundary on Station Rd to Marsh Road
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw lleol ar y lleoliad Old Laundry site
Stryd Station Road
Tref Rhuddlan
Cod post LL18 5UA
Cymuned Rhuddlan
Cyfeirnod Grid O SJ019779
Cyfeirnod Grid I SJ021779
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Adrian Walls
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
adrian.walls@denbighshire.gov.uk