Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 31(6)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/S31/19
Dyddiad derbyn 02/07/2012
Effaith Debygol Dim bwriad i neilltuo unrhyw hawliau tramwy pellach
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw’r Cwmni Woodland Trust
Enw lleol ar y lleoliad Coed Ceunant
Pentref Llanbedr DC
Tref Ruthin
Cod post LL15 1UR
Cyfeirnod Grid O SJ148599
Cyfeirnod Grid I SJ155604
Dwyreiniad 314855
Gogleddiad 359955
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Tania Evans
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
tania.evans@denbighshire.gov.uk