Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 31(6)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/S31/13
Dyddiad derbyn 22/04/2015
Effaith Debygol Dim bwriad i neilltuo unrhyw hawliau tramwy pellach
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw lleol ar y lleoliad Gwaenynog Estate
Pentref -
Tref Denbigh
Cod post LL16 4TA
Cymuned Denbigh
Cymuned cyn 1983 Denbigh
Cyfeirnod Grid O SJ026646
Cyfeirnod Grid I SJ036646
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Office
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
rightsofway@denbighshire.gov.uk