Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 31(6)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/S31/06
Dyddiad derbyn 21/12/2000
Effaith Debygol Dim bwriad i neilltuo unrhyw hawliau tramwy pellach
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw’r Cwmni -
Enw lleol ar y lleoliad Coed Ty'n y Celyn
Stryd -
Pentref Glyndyfrdwy
Cod post LL21 9EU
Cymuned Corwen
Cymuned cyn 1983 Corwen
Cyfeirnod Grid O SJ137427
Cyfeirnod Grid I SJ144424
Dwyreiniad 313755
Gogleddiad 342755
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Tania Evans
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
tania.evans@denbighshire.gov.uk