Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 53(B)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/53B/18
Dyddiad derbyn 01/11/1996
Rhif y Llwybr Footpath 13
Effaith Debygol Modify the Definitive Map to redefine the line of footpath 13 along the original route claimed by the Parish Council.
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw’r Cwmni Clwyd /Denbighshire County Council
Enw lleol ar y lleoliad White Horse
Stryd Llanelidan.
Tref Llanelidan
Cod post LL15 2ST
Cymuned Llanelidan
Cyfeirnod Grid O SJ126510
Cyfeirnod Grid I SJ126510
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Adrian Walls
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
adrian.walls@denbighshire.gov.uk