Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 53(B)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/53B/21
Dyddiad derbyn 01/09/1993
Rhif y Llwybr Footpath 69
Effaith Debygol Modify the Definitive Map to add a footpath from Rectory Lane to the former A494
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw’r Cwmni Clerk to Llanferres Community Council
Enw lleol ar y lleoliad Ty'n Llan
Tref Llanferres
Cod post CH7 5SX
Cymuned Llanferres
Cyfeirnod Grid O SJ187605
Cyfeirnod Grid I SJ188606
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Adrian Walls
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
adrian.walls@denbighshire.gov.uk