Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 31(6)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/S31/16
Dyddiad derbyn 17/02/2017
Effaith Debygol Dim bwriad i neilltuo unrhyw hawliau tramwy pellach
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw lleol ar y lleoliad Wigfair, Cefn
Stryd Wigfair
Pentref Cefn
Tref St Asaph
Cod post LL17 0ET
Cymuned St Asaph
Cymuned cyn 1983 St Asaph
Cyfeirnod Grid O SJ022704
Cyfeirnod Grid I SJ038716
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Office
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
rightsofway@denbighshire.gov.uk