Deddf Priffyrdd 1980 Cofrestr Hawliau Tramwy Cyhoeddus
Adain 53(B)

Cyfeirnod Awdurdodau Lleol ROW/53B/09
Dyddiad derbyn 23/10/2005
Rhif y Llwybr Footpath 39
Effaith Debygol Modify the Definitive Map to upgrade the footpath to a byway open to all traffic
Manylion yr Ymgeisydd Heb nodi
Enw’r Cwmni On behalf of the Trail Riders Fellowship.
Enw lleol ar y lleoliad Coed Foel-Uchaf
Stryd Llanrhaeadr
Pentref Llanrhaeadr YC; Nantglyn
Tref Llanrhaeadr YC; Nantglyn
Cod post LL15 2DY
Cymuned Llanrhaeadr YC
Cyfeirnod Grid O SJ045583
Cyfeirnod Grid I SJ044589
Manylion Cyswllt i gael Gwybodaeth Bellach Adrian Walls
Swyddog Hawliau Tramwy
01824-706871 or 01824-706923
adrian.walls@denbighshire.gov.uk